Nacházíte se zde: Úvod > Members > Aneta Marková > Mgr. Aneta Marková Ph.D

Mgr. Aneta Marková Ph.D

Pracoviště:

 • Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd
 • Katedra Speciální pedagogiky PF JCU

Funkce:

 • Odborný asistent

Kontakt:

e-mail: amarkova@jcu.cz

Adresa:
J. Boreckého 1167/27,
370 11 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Na základě předchozí domluvy

Curriculum vitae:

 • Studium:
 • 2013 - 2018 - Doktorské studium; Univerzita Karlova v Praze - Fakulta Humanitních studií, obor Studia občanského sektoru
 • 2006 - 2011 - Magisterské studium; Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika
 • 2008 - 2009 - Bakalářské studium; University of Glasgow - Health & Social Policy
 • Kurzy:
 • 2019 - Chatová krizová intervence
 • 2019 - Alternativní a augmentativní komunikace
 • 2018 – Posuzovací škála dětského autismu CARS2
 • 2017 – Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství -BIP, LMI, ISK
 • 2017 – MaTeRS – Diagnostika školní připravenost
 • 2017 - MABC-2 - Diagnostika motoriky
 • 2016 – Participation for Inclusion - Arménie
 • 2015 – Learning Disability and Work - Camphill Comminity Clanabogan – Severní Irsko
 • 2012 – 2013 Motivační rozhovory – Sdružení pro motivační rozhovory - 60hodin
 • 2012 – Transparentnost a veřejná prospěšnost NNO – AVPO
 • 2011 – Příprava projektů a psaní žádostí o grant, včetně strukturálních fondů EU
 • 2007 – Zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností – MPSV
 • 2006 – Hlavní vedoucí mimoškolních vzdělávacích aktivit dětí a mládeže – MŠMT
 • 2005 – Fundraising jako alternativní způsob spolufinancování projektů – ICN
 • 2004 – 2005 Sebezkušenostní výcvik; Peer program - 100hodin
 • 2004 – Psychoterapeutické metody(Skálův institut) – 56 hodin
 • Zahraniční stáže:
 • 2015 – Camphill Community Clanabogan – Severní Irsko (10 měsíců)
 • 2008 – Landish school for people with special needs - Skotsko (3 měsíce)
 • 2005 – Camphill Community Clanabogan - Severní Irsko (2 měsíce)
 • Publikace:
 • 2020 - Volunteering of people with disability, Kontakt, 10.32725/kont.2020.013, https://kont.zsf.jcu.cz/artkey/knt-000000-0522.php
 • 2019 - Problematika poruch intelektového vývoje. in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 62-70, ISBN 978-80-7394-738-5.
 • 2019 - Problematika osob s kombinovaným postižením. in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 89-100, ISBN 978-80-7394-738-5.
 • 2018 - The “Inclusive volunteering” phenomenon: research into the volunteering of people with disabilities. Kontakt. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. ISSN 1212-4117.
 • 2017 - Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. FORUM Sociální politiky. Praha: MPSV. Vol. 5, no. 2. ISSN 1803-7488. (spoluautor)
 • 2016 - Inkluzivní dobrovolnictví – dobrá praxe. [online]. INEX-SDA, 2016.
 • 2015 - Sociální nerovnosti a dobrovolnická aktivita lidí s postižením in Fenomén moci a socialne nerovnosti. Bratislava: Univerzita Komenského vBratislavě, 314s. ISBN 978-80-223-3774-8.
 • 2015 - Inclusive Volunteering-Theory and Qualitative Study; [online]. NCVO, 2015.University of Leeds.
 • 2014 - Audabiac, o. s.- Uměním ke svobodě – rozvoj kreativity dětí z dětských domovů
 • 2013 - Karolinum - Asistent v podpoře vysokoškolského studenta s postižením
 • 2009 - Photography by people with visual impairment

Současné odborné zaměření:

 • Ve své odborné a vědecké činnosti se zaměřuje na témata společenského uplatnění osob s postižením, tranzitního období v životě člověka a na témata diagnostiky.
 • Primární cílová skupina - poruchy intelektového vývoje a poruchy autistického spektra.