Nacházíte se zde: Úvod > Members > havlik's Home > Jihočeská univerzita udělila přednímu světově uznávanému lékaři prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., čestný doktorát

Jihočeská univerzita udělila přednímu světově uznávanému lékaři prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., čestný doktorát

     Dne 25. dubna 2006 se v obřadní síni českobudějovické radnice konalo slavnostní zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity, na kterém byla udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru veřejného zdravotnictví přednímu světovému lékaři prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., děkanovi Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity, který dlouhá léta patří k předním spolupracovníkům ZSF JU.

 

   Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,

   se narodil v roce 1960 v Bratislavě. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (1985). Zde také obhájil také kandidátskou disertační práci z vnitřního lékařství (1990). Na téže univerzitě proběhlo v roce 1993 habilitační řízení v oboru vnitřního lékařství. V roce 1995 na Masarykově univerzitě v Brně získal titul profesor v oboru vnitřní lékařství .

   V letech 1997-2001 získal celou řadu pedagogických a vědeckých ocenění v USA. V roce 2002 obdržel ocenění „Vedec roka“ Slovenské republiky. V letech 1999 až 2005 organizoval otevření klinik a vysokých škol v rozvojových zemích (Súdán, Keňa, Kambodža, Uganda). Od roku 1995 je děkanem Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity. Tuto funkci vykonává, s přerušením roku 2002, třetí období.

Je autorem jedenácti monografií, z toho tři byly vydány v zahraničí, publikoval 149 vědeckých článků v zahraničních časopisech, z toho 41 ve vysoce impaktovaných časopisech. Ve slovenských časopisech publikoval 233 sdělení. Profesor V. Krčméry má 1136 citací v domácích časopisech a 1055 v časopisech SCI. Byl pozván na přednášky v zahraničí, celkem 82krát.

Pan profesor Krčméry založil na Slovensku Vysokou školu zdravotnictva v Trnavě, která získala díky složení její akademické obce možnost postgraduálních studií a habilitační práva ve studijních programech Ošetřovatelství a Sociální práce.

 

Z textu prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., děkana Zdravotně sociální fakulty JU

 

 

2006-04-25    ju/úř