Nacházíte se zde: Úvod > Members > jracek

prof. MUDr. Jaroslav Racek DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Racek DrSc.

Pedagogická hodnost:

profesor

Kontakt:

e-mail: racek@fnplzen.cz
Telefon: +420 605 160 073
Adresa:
J. Boreckého 1167/27,
370 11 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Po: 10 - 12 h po předchozí domluvě telefonicky nebo mailem

Curriculum vitae:

 • Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, specializace v klinické biochemii 1. a 2. stupně, docent v oboru biochemie (1991, LF UK v Plzni), profesor klinické biochemie (1997, LF UK v Plzni), kandidát lékařských věd v oboru biochemie (3. LF UK v Praze, 1985), doktor lékařských věd, obor vnitřní lékařství (1. LF UK v Praze, 2001), European Specialist in Laboratory Medicine (EurSpLM)
 • Vedoucí Ústavu klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni a Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty UK v Plzni
 • Předseda výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP; člen redakční rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus; čestný člen vědecké rady Lékařské fakulty UK v Plzni; člen vědecké rady Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT; člen a školitel oborové rady 04 Biochemie a patobiochemie v rámci postgraduálního doktorského studia biomedicíny; člen American Association of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (AACC); člen European Renal Association and European Dialysis and Transplantation Association (ERA- EDTA); řádný člen Working Group Register v rámci European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM), předseda Národní koordinační komise Labtests On Line
 • Publikace: články v recenzovaných časopisech: 327, z toho 92 v časopisech s IF, učební texty: 3, monografie: 7, kapitoly v monografiích: 11, vynálezy: 3, citovanost podle SCI: 1524 (bez autocitací 1450), H-index: 22; citovanost podle Scopus 2067 (bez autocitací 1738), H-index 24

Současné odborné zaměření:

 • metabolické odchylky u pacientů s konečným selháním ledvin;
 • rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění;
 • biomarkery poškození orgánů, zejména při onkologické terapii (s důrazem na poškození srdce a ledvin).

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • projekty pod Programem rozvoje vědních oborů Karlovy Univerzity (projekt P36);
 • projekt FIND (Fighting INfectious Diseases) CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787, Centrum výzkumu infekčních onemocnění, uděleného MŠMT ČR, financovaného z Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj.
 • MZ ČR - RVO (Fakultní nemocnice Plzeň – FNPl, 00669806);
 • projekty ve spolupráci s Biomedicínským centrem LF UK v Plzni, především v rámci výzkumného programu Náhrada a podpora funkce životně důležitých orgánů