Nacházíte se zde: Úvod > Members > kajanova

doc.PhDr. Alena Kajanová Ph.D.

doc. PhDr. Alena Kajanová Ph.D.

Pracoviště:

 • Jírovcova 24, telefon 7686

Pedagogická hodnost:

doc.

Kontakt:

e-mail: kajanova@zsf.jcu.cz
Telefon: 7686
Adresa:
Jírovcova 24,
370 05 České Budějovice

Místnost: 107

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut:
 • St:13-15 a dále dle emailové domluvy
 • Ct:
 • Pa:
 • V DOBĚ MIMO AR KONZULTAČNÍ HODINY POUZE DLE E-MAILOVÉ DOMLUVY

Curriculum vitae:

 • 2000-2005: Mgr. ZSF JU ČB, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
 • 2006-2009: Ph.D. ZSF JU ČB, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže, dospělých a seniorů, disertační práce: Sociální determinanty zdraví vybraných romských komunit
 • 2008-2013: Masarykova univerzita v Brně, FSS, obor sociologie psychologie
 • 2010-2013: PhDr., Univerzita Konstantina Filosofa v Nitře
 • 2015: doc. ZSF JU, obor Zdravotně sociální péče
 • Pracovní zkušenosti mimo ZSF JU:
 • 2005: ČSOB, a.s.
 • 2005-2006: sociální pracovnice, terénní sociální pracovnice, Oblastní charita, Chelčického 2, Třeboň, projekt ESF Cesta k pracovnímu uplatnění
 • 2008: mediální konzultantka, Romea, o.s., Praha
 • od 2008: Lektorka kurzů psychologie pro Tutor, s.r.o.
 • 2009-2010: sociální pracovnice s romskými dětmi a mládeží, Salesiánské středisko mládeže – Dům dětí a mládeže České Budějovice
 • od 2012: Sananim, o.s., lektorka primární prevence
 • 2017: Komunitní pracovník s romskou minoritou, ČB Novohradská
 • 2018: doc. VŠTE ČB
 • 2020: doc. a garant oboru PVŠPS Praha
 • asistentka tvorby Standardů kvality sociálních služeb
 • členka: Masarykova česká sociologická společnost (sekce sociální patologie a sociologie medicíny)

Současné odborné zaměření:

 • romská menšina
 • sociální exkluze
 • subkultury
 • marginalizované skupiny
 • kvalitativní výzkum
 • sociální antropologie - vybraná témata
 • taneční drogy

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • 2006-2009 spoluřešitelka grantu GAČR č. 403/07/0336: Kvalita života, střední a zdravá délka života z aspektu determinant zdraví u romského obyvatelstva v České Republice a na Slovensku
 • 2013–2016 GAJU 098/2013/S - Současné postavení romské ženy v rodině a ve společnosti (hl. řešitel)
 • 2013-2015 COST Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice, hl. řešitelka doc. Vacková
 • 2013 FRVŠ 692, E-learningový kurz s videosekvencemi a interaktivním textem zaměřený na práci s etnickými a menšinovými skupinami ze zdravotně sociální, antropologické, etnografické a sociálně právní perspektivy
 • 2013-2015 RVO SDZ2012_002 – Skupina sociální determinanty zdraví sociálně exkludovaných a BOV2012_001 - Biotechnologický a ošetřovatelský výzkum
 • 2012 VEGA 1/0170/11 Sociálne vyčlenenie verzus kultúra – determinanty sociálneho správania obyvateľov osád – členka řešitelského týmu
 • 2014-2015 COST LD14114 Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji – členka řešitelského týmu
 • 2016-2018 GAJU 029/2016/S Životní styl žen v privátním sex byznysu a jejich (sebe)reflexe - hlavnmí řešitelka
 • 2016-2019 RVO Zdravotní gramotnost a u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje - členka řešitelského týmu
 • 2017-2018 GAJU 037/2017/S - Stres a sociální opora u pracujících chudých - spoluřešitelka
 • aktuálně: hl. řešitel TAČR č. TL02000187: Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí INTER-COST č. LTC18066: Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR