Nacházíte se zde: Úvod > Members > liskoi00

Mgr. Ilona Lískovcová Ph.D., MBA

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: liskoi00@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 420
Adresa:
U Výstaviště 26,
37005 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • PO - 13,00 - 15,00 hod.
 • ÚT - PÁ: po předchozí emailové domluvě

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • Vzdělání
  • 2007 – 2011 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, doktorský studijní program: Specializace ve zdravotnictví (Ph.D.), studijní obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů
  • 2008 – 2010 - CMC - Graduate School of Business, program: MBA ve zdravotnictví (MBA)
  • 2002 - 2007 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, studijní magisterský obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (Mgr.) - státní závěrečná zkouška: Preklinické a klinické disciplíny, Sociálněprávní obory, Speciální pedagogika – obor vychovatelství
  • 2003 - 2005 - CMC - Graduate School of Business, program: Dynamický manager ve zdravotnictví osvědčení o prohloubení kvalifikace v oboru managementu
  • 2002 - 2003 - CMC - Graduate School of Business, program: Řízení zdravotnictví v České Republice - certifikát
  • 1991 - 1992 - Institut pro vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, obor: Pomaturitní specializační studium v úseku práce ošetřovatelská péče o dospělé – vysvědčení
  • 1989 - Institut pro vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, obor: Studium při zaměstnání, dlouhodobá příprava - kalmetizační sestra - osvědčení
  • 1981 - 1985 - Střední zdravotnická škola České Budějovice, obor: Zdravotní setra - maturitní zkouška
  • Profesní přehled
  • 2018 - dosud - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče - odborný asistent
  • 2013 - 2018 – EUC Klinika Plzeň, s.r.o. (dř. Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r.o. a Medica Centrum s.r.o.) - ředitel, jednatel
  • 2003 - dosud – EUC Klinika České Budějovice s.r.o. (dř. MEDIPONT s.r.o., ambulantní klinika, České Budějovice) - zdravotnický manager (2009 - dosud), hlavní sestra (2006 - 2008), manager pro SZP (2003 - 2005)
  • 2001 – 2002 - Farmaceutická firma – Pfizer - farmaceutický reprezentant
  • 1998 - 2001 – Soukromá ordinace praktického lékaře pro dospělé
  • 1993 - 1998 – Nemocnice České Budějovice, Hemodialyzační středisko - sestra specialistka a zastupující staniční sestra
  • 1987 - 1993 – Poliklinika Jih, České Budějovice, odd. TRN kalmetizace - sestra specialistka (kalmetizační sestra)
  • 1985 - 1987 – Nemocnice České Budějovice, gynekologické a porodnické odd. - všeobecná sestra
  • Publikační činnost (2008 –2011)
  • ve vědeckém, odborném recenzovaném časopisu Kontakt – 1/08, odborný vědecký časopis pro zdravotně sociální otázky: „Lidský faktor - skrytý zdroj bohatství a prosperity i zdravotnické firmy“
  • v zahraničním recenzovaném Sborníku III. medzinárodní konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca v Nitře: „Analýza klientů střediska výchovné péče“
  • v Journal of Nursing, Social Studies and Public Health: „Importance of the life style in rheumatic diseases“
  • v Journal of Nursing, Social Studies and Public Health: „Life goals and concerns during pubescence and adolescence“
  • v zahraničním odborném recenzovaném vědeckém časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca: „Analýza potřeby služeb pro děti do tří let věku v regionu České Budějovice.“
  • v recenzovaném domácím odborném periodiku Auspicia: „Ovlivní spokojenost klientů hospodářský výsledek ZZ“
  • ve vědeckém, odborném recenzovaném časopisu Kontakt – 2/11: „Krevní tuky, metabolický syndrom a možnosti jejich ovlivnění“
  • v zahraničním odborném recenzovaném vědeckém časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca: „Informovanosť adolescentov a dospelých o preventívnych zdravotných prehliadkach“

  Současné odborné zaměření:

  • Management ve zdravotnictví a kvalita ošetřovatelské péče
  • Komunikace ve zdravotnictví
  • Ošetřovatelský proces a potřeby člověka
  • Ošetřovatelství
  • Paliativní péče
  • Předlékařská pomoc a péče
  • Předlékařská první pomoc
  • Výchova ke zdraví

  Publikační činnost:

   Osobní zájmy:

   • lyžování
   • in-line bruslení
   • cyklistika
   • cestování