Nacházíte se zde: Úvod > Members > lkukla > Publikace

Publikační činnost mimo Jihočeskou univerzitu

 

Článek s IF

 • Vokurka, J., Klapušová, L., Pantůčková, P., Kukletová, M., Kukla, L., Izakovičová-Holá, L.: The Association of MMP-9 and IL-18 Gene Promoter Polymorhisms with Gingivitis in Adolescents. Archives of Oral Biology, 2009, 54, 172-8
 • Kukla, L., Bouchalová, M., Shkiriak-Nyzhnyk, Z., Chyslovska, N., Golding, J., Goodfellow, S., Ignatjeva, R.: Chronic morbidity in women, namely in pregnancy (Comparative Study between West, Central and East European Centres). Likarska sprava – Vračebnoe Dělo (Ukrajina), 2008, 1-2, p.43- 60.
 • Izakovičová-Hollá, L.,Musilová, K.,Vokurka, J., Klapušová, L., Pantůčková, P., Kukletová, M., Kukla, L., Znojil, V.: The Association of Interleukin-6 (IL-6) hyplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica, Sweden, 2008, 66, 2, pp. 105-112 ISSN 0001-6357.
 

Monografie

Kapitola v monografii

 • Hrubá, D., Kukla, L.: Maternal Smoking Influences Health and Development of a Child. Chapter 5, pp. 97 – 118. In: Smoking and Health Research Frontiers, ed. by Fong, C.B., Nova Publishers, USA, 2007. ISBN 1-60021-480-0.
 

Zahraniční recenzovaný článek

 • Kukla, L., Sélešová, P., Okrajek, P., Ťulák, J,: Somatoform Dissociation and Symptoms of Traumatic Stress in Adolescents. Activitas Nervosa Superior, 2010, 52 (1), s. 29 – 31.
 • Foltová, L., Kukla, L., Smékal, V.: Stres matky během těhotenství jako antecedent behaviorálních potíží v dětství. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 2010, 45 (2), s. 99 – 112.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M.: Maternal smoking during pregnancy, behavioral problems and school performances of their school-aged children Central European Journal of Public Health, 2008, Vo. 16, No. 2, pp. 71-6
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M.: Kouření matek v těhotenství ve vztahu k poruchám psychického a motorického vývoje dětí ve věku 3 a 5 let. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava, Slovensko, 2006, Vol. 41, No. 1, pp. 39-49.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M.: Trends in respiratory morbidity of children in relation to their passive smoking exposure. Central European Journal of Public Health, 2006, Vol. 14, No. 4., pp. 180 – 5.
 

Domácí recenzovaný článek

 • Čuta, M., Kukla, L., Novák, L.: Modelování vývoje tělesné délky a výšky dětí s pomocí údajů o výšce rodičů. Čs. Pediatrie, 2010, 65 (4), s. 159 – 166.
 • Hrubá, D., Kukla, L., Tyrlík, M., Matějová, H.: „Hygienická hypotéza“ a výskyt alergií u tříletých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Hygiena, 2009, Vol. 54, No. 4, str. 112- 116.
 • Hrubá, D., Kukla, L., Tyrlík, M., Matějová, H.: Mají porod císařským řezem a porodní hmotnost vztah k alergiím? Praktická gynekologie, 2009, Vol. 13, No. 3, str. 1 -3.
 • Kukla, L., Bouchalová, M.: Týrání dětí v populaci běžných rodin – longitudinální studie. ČLČ, 2009, Vol. 148, No.6, str. 254 – 263.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M.: Sebevražedné pokusy v souboru mladých dospělých rodičů dětí ve studii ELSPAC. ČLČ, 2008, Vol. 147, č.10, str. 527- 534.
 • Fiala, J., Kukla, L., Poslušná, K.: Struktura stravy 11letých dětí – studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie, 2008, Vol. 63, č.9, str. 481-490.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M., Matějová, H.: Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 3. část: Vývoj v období po narození. ČLČ, 2008, Vol. 147, č.6 , s. 311 – 18.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M., Matějová, H.: Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 2. část: rizikové faktory. ČLČ, 2008, Vol. 147, č.6 , s. 311 – 18.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M., Matějová, H.: Poruchy chování u sedmiletých dětí - výsledky studie ELSPAC. 1. část: Komorbidita ČLČ, 2008, Vol. 147, č. 5, s. 269-277.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M.: Vývoj respirační morbidity dětí ve vztahu k jejich expozici pasivnímu kouření. ČLČ, 2008, Vol. 147, č. 4, s. 215-221.
 • Kukla, L., Bouchalová, M.: Závislost dětských úrazů na úrazovosti rodičů. Čs. Pediatrie, 2008, Vol. 63, No. 3, s. 126-136.
 • Kukla, L., Hrubá, D., Tyrlík, M.: Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Čs. Pediatrie, 2006, 61, 6, s. 357-364.