Nacházíte se zde: Úvod > Members > lsedova

Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
 • Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd - Centrum prevence civilizačních chorob

Funkce:

 • akademický pracovník s vědeckou hodností

Kontakt:

e-mail: lsedova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 408; +420 389 037 841
Adresa:
U Výstaviště 26,
37005 České Budějovice

Místnost: 101

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek 8.30-9.30
 • Konzultace vždy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

Curriculum vitae:

 • 2001- 2004 – bakalářské studium – obor: Všeobecná sestra; ZSF JU
 • 2004 – 2006 – navazující magisterské studium – obor: Ošetřovatelství; ZSF JU
 • 2006 – 2010 – doktorské studium – obor: Prevence náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů
 • 2008 – dosud - pedagogický asistent – ZSF JU/ Katedra ošetřovatelství
 • 2007 - 2010 – dohoda Nemocnice České Budějovice, a.s. – sestra Úrazové odd. - JIP
 • 2010 - 2012 - lektor KondicePro
 • 2013/2014 - Aktivizační praktikantka Smyslové aktivizace podle autorského konceptu Lore Wehner
 • 2014 - Výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity - STOB
 • 2014/15 - Motivační rozhovory - akreditovaný kurz - lektor PhDr. Jan Soukup, Ph.D.
 • 2017 - Lektor Konverzačního průvodce, Lektor Konverzační mapy - edukační pomůcka pro diabetiky
 • 2020 - Instruktor Nordic Walking - školitelka Mgr. Jana Stejskalová

Současné odborné zaměření:

 • Základy ošetřovatelství
 • Ošetřovatelské postupy
 • Didaktika ošetřovatelské praxe
 • Chirurgické ošetřovatelsví
 • Výchova ke zdraví
 • Kardiovaskulární onemocnění a jejich prevence
 • Organizace Centra prevence civilizačních chorob

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Název: Některé faktory životního stylu pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
 • Název: Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v Českých lůžkových zařízení
 • Název: Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice
 • Název: Edukačnní činnost v pomáhajících profesí
 • Název: Začlenění sestry v komunitní péči
 • Název: Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji - LD14114
 • Název: Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje - ZGO2016_001
 • Název: Intervenční postupy v preventivní kardiologii - 15-31000A
 • Název: Komplexní prevence a interdisciplinární péče o jedince s cévní mozkovou příhodou - NV19-09-00199