Nacházíte se zde: Úvod > Members > mojzis's Home

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociální a speciálněpedagogických věd

Pedagogická hodnost:

docent

Kontakt:

e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 660, 725 917 323
Adresa:
J. Boreckého 27, pracoviště: Jírovcova 24,
370 11 České Budějovice

Místnost: 4. patro, 3006 č. dveří, budova Jírovcova

Konzultační hodiny:

 • AR ZS 2019/2020 - středa 12.30 - 14.30 hodin,v neodkladných záležitostech mne kontaktujte e-mailem.
 • Konzultační hodiny dne 20.11.2019 zrušeny z důvodu zahraniční služební cesty.

Curriculum vitae:

 • Od roku 2000 působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako akademický pracovník. Vystudovala sociální práci na vyšší odborné škole, poté pokračovala ve studiu na vysoké škole, kde absolvovala magisterský studijní obor, který byl zaměřen na problematiku koordinované rehabilitace. Dosáhla akademických titulů PhDr. a Ph.D. v oboru sociální práce. Od roku 2006 je docentkou sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době působí jako ředitelka na ˇUstavu sociálních a speciálněpedagogických věd. Odborně se zaměřuje na teorie a metody sociální práce, supervizi v sociální práci, sociální rehabilitaci a na sociální práci s rodinou. Přednášela na několika zahraničních univerzitách, na mnohých mezinárodních i domácích vědeckých konferencích a je autorkou řady odborných článků.
 • Vzdělání
 • 1992 - 1995 - Vyšší škola sociálně právní,Praha, obor: sociální práce (DiS.)
 • 1995–2000 – ZSF JU v Č. Budějovicích, obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré
 • osoby (Mgr.)
 • 2001 – TU FZaSP, rigorózní řízení, obor: Sociální práce (PhDr.)
 • 2004 – TU FZaSP, doktorské studium, obor: Sociální práce (Ph.D.)
 • 2006 – VŠ Sv.Alžbety, habilitace, obor: Sociální práce (doc.)
 • Praxe:
 • 2016 - dosud ZSF JU v Českých Budějovicích - ředitelka na Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd
 • 2011- 2015 ZSF JU v Českých Budějovicích – docent na katedře sociální práce
 • 2010-2011 ZSF JU v Českých Budějovicích – vedoucí katedry supervize a odborné praxe
 • 2007-2011 ZSF JU v Českých Budějovicích – proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy
 • 2004-2007 ZSF JU České Budějovice – vedoucí katedry supervize a odborné praxe
 • 2004-2007 ZSF JU České Budějovice – proděkanka pro zahraniční vztahy
 • 2002-2004 Ústav sociální práce ZSF JU – zastupující vedoucí
 • 2000 Úřad práce České Budějovice – poradce pro osoby se ZPS
 • 2000 ZSF JU v Českých Budějovicích, Ústav sociální práce – odborný asistent
 • Aktivní působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích
 • 2003 – dosud : členka Valné hromady Asociace vzdělavatelů v sociální práci, http://www.asvsp.org/clenove.php
 • 2008 – 2016: členka stálé pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro nelékařské zdravotnické obory
 • 2009 -dosud: Adjunct Professor v Institutu pro rodinu a mezilidské vztahy (Institut on Family and Neighbourhood Life). Clemson University, Jižní Karolína, USA. Více na následujících webových stránkách: http://virtual.clemson.edu/groups/ifnl/People/adjunct_faculty.html
 • 2009-2012: Členka Executive Commettee – European Association of Schools of Social Work. Více na následujících webových stránkách www.eassw.org
 • 2012 – dosud: členka Výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 • Členství ve vědeckých radách
 • • Vědecká rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • • 2011 – 2016: členka Vědecké rady ministra práce a sociálních věci, MPSV ČR
 • • 2013 – dosud: členka Vědecké rady FSS OU v Ostravě
 • • 2013 – dosud: členka Vědecké rady ÚSP UHK v Hradci Králové
 • Členství v oborových radách
 • • 2006 – dosud: členka oborové rady DSP Prevence, náprava a terapie zdrav. a soc. problematiky děti, dospělých a seniorů ZSF JU
 • • 2011 – dosud: členka oborové rady DSP Rehabilitace na ZSF JU
 • Členství v redakčních radách
 • • 2005 – 2015: členka redakční rady časopisu KONTAKT na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
 • 2010 – dosud: členka Redakční rady odborného časopisu: Journal of Nursing, Social Studies and Public Health
 • JINÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI
 • řidičský průkaz skupiny – A,B
 • mezinárodní zkoušky z canisterapie, Německo 2003
 • vzdělávací kurz: Úvod do supervize a řízení
 • vzdělávací a tréninkový program: Systemická supervize a koučování I., II., celkem 500 hodin
 • hodnotitel projektů ESF: OP LZZ
 • organizace letních táborů zaměřených na canisterapii u dětí s různými typy postižení
 • ZÁJMY
 • rodina, sport, příroda, turistika,cestování

Současné odborné zaměření:

 • teorie a metody sociální práce
 • supervize v sociální práci
 • sociální práce s rodinou
 • sociální rehabilitace
 • case management v sociální prácí