Nacházíte se zde: Úvod > Members > molek > Publikace

Publikační činnost

 

 

1. Odborné časopisy

1.1 Recenzované

 • Molek, J.:Doplňkové penzijní spoření (Penzijní připojištění se státním příspěvkem) v České republice. AUSPICIA č.1, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2014, s.37-47, ISSN 1214-4967.
 • Molek, J., Molková, P.: Analýza penzijního připojištění se státním příspěvkem: současnost a budoucnost. FÓRUM sociální politiky 1/2012. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha, 2012, s.25 – 29, ISSN 1802-5854.
 • Molková, P., Molek, J.: Současný vývoj pojistného trhu neživotního pojištění v České republice. AUSPICIA č.2, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2011, s.130 – 138, ISSN 1214-4967.
 • Molek, J.: ARBEITSSUCHT UND BURNOUT-SYNDROM – AKTUELE RIZIKOFAKTOREN DES MANAGERS DER GEGENWART. DETUROPE (the Central European Journal of Regional Development and Tourism), Volume: 3, Issue 3, Czech Republic, Hungary, Serbia, 2011, s. 6 – 19, ISSN 1821-2506
 • Molek, J., Šimák, M., Molková, P.: CURRENT PROBLEMS OF THE CZECH STATE- CONTRIBUTORY SUPPLEMENTARY PENSION INSURANCE. Journal of  Nursing, Social Studies and Public Health, University of South Bohemia, Fakulty of Health and Social Studies České Budějovice, 2011,s.174 – 189,  ISSN 1804-1868.
 • Molek. J.: Marketing a sociální služby. AUSPICIA č.2, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2009, s.60 -68, ISSN 1214-4967
 • Molek, J.: Sociální služby – trendy a aktuální problémy. AUSPICIA č.1, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2009, s.90-97, ISSN 1214-4967
 • Molek, J.: Osobnost manažera – teorie a podniková praxe. AUSPICIA č.2, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2008, s.43-49,        ISSN 1214-4967.
 • Molek, J.: Workoholismus a syndrom vyhoření – sociální  problémy, které nelze podceňovat. AUSPICIA č.2, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2008, s.54-59, ISSN 1214-4967.
 • Molek, J.: Stát a sociální politika. AUSPICIA č.1, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2008, s.14-17, ISSN 1214-4967.
 • Molek, J.: Komunikace – významná dovednost sociálního pracovníka. AUSPICIA č.1, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2008, s.73-76, ISSN 1214-4967.
 • Molek, J.: Hodnocení pracovníka je významný nástroj motivace. AUSPICIA č.2, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2007, s.88-92,                      ISSN 1214-4967.
 • Molek, J.: Organizační kultura ve zdravotnických organizacích.AUSPICIA č.2, Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, 2007,s.69-72, ISSN 1214-4967.
 • Molek, J., Bednářová, D.: Řízení zákaznického portfolia. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, České Budějovice, 2003, roč.VI., č.2, ISSN 1212-3285.
 • Bednářová, D., Molek, J.: Programy podpory malého a středního podnikání a jejich využívání. Collection of Scientific Papers, 2002/2, Universita Bohemiae Meridionalis Budovicensis, 2002, svazek 26, č.2, ISSN 1212-5598.
 • Bednářová, D., Molek, J.: Význam komunikace v práci manažera. Collection of Scietific Papers, Fakulty of Agriculte in České Budějovice: Series for Economics, Management and Trade, 2000, sv.24, č.2, s.91-94, ISSN 1212-5598.
 • Molek, J.:,Bednářová, D.: Pracovní hodnocení – administrativní akt nebo motivační nástroj. Collection of Scientific Papers, Fakulty of Agriculte in České Budějovice: Series for Economics, Management and Trade, 2000, sv.24, č.1, s.19-26, ISSN 1212-5598.


1.2 Nerecenzované

 • Molek, J.: Motivace pracovníků a prevence demotivace. Ošetřovatelská péče č.5/č.6. SIVILIANA s.r.o. Brno, 2013, s. 36 – 38, ISSN 2336-1603.
 • Molek, J.: Hodnocení pracovníků. Ošetřovatelská péče č.4.. SIVILIANA s.r.o. Brno, 2013, s. 26 – 29, ISSN 2336-1603.
 • Molek, J.: Leadership.Ošetřovatelská péče č.3. SIVILIANA s.r.o. Brno, 2013, s. 24 – 26, ISSN 2336-1603.
 • Molek, J.: Organizovat pro náročné cíle. Ošetřovatelská péče č.2. SIVILIANA s.r.o. Brno, 2013, s. 24 – 25, ISSN 2336-1603.
 • Molek, J.: Jak řídit k prosperitě. Ošetřovatelská péče č.1. SIVILIANA s.r.o. Brno, 2013, s. 22 – 25, ISSN 2336-1603.
 • Molek, J.: Komunikace – přednost i slabina manažera. Moderní řízení 8, ECONOMIA, a.s. Praha,  2008, s.56-58, ISSN 0026-8720.  
 • Molek, J.: Demotivace: na vině je management. Moderní řízení 6, ECONOMIA, a.s. Praha,  2008, s.81-83, ISSN 0026-8720.  
 • Molek, J.: Organizační kultura jako faktor prosperity organizace. Moderní řízení 5, ECONOMIA, a.s. Praha,  2008, s.28-30, ISSN 0026-8720.   
 • Molek, J.: Hodnocení je nástroj motivace, nikoli intrik. Moderní řízení 5, ECONOMIA, a.s. Praha,  2007, s.62-63, ISSN 0026-8720.   
 • Molek, J.: Co by měl umět IS o zákaznících. Moderní řízení 11, ECONOMIA, a.s. Praha, 2006, s.31-32, ISSN 0026-8720.
 • Molek, J.: Je honba na zákazníka cestou k prosperitě? Moderní řízení 11, ECONOMIA, a.s. Praha, 2003, s.10-11,  ISSN 0026-8720.   
 • Molek, J., Bednářová, D.: Víte, co obdivují vaši podřízení? Moderní řízení, ECONOMIA, a.s. Praha 2002/8, ECONOMIA, a.s. Praha, s.45. ISSN 0026-8720.
 • Molek, J.,Bednářová, D.: Asistentka, prodloužená ruka manažera. Moderní řízení 3, ECONOMIA, a.s. Praha, 2001, s.58-61, ISSN 0026-8720.

 

2. Sborníky (recenzované)

 • Záškodná, H, Molek, J.: Altruismus (sobeckost) v ekonomii a rodině. ACTA   FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s.57 – 65, ISBN 978-80-7368-532-4.  

 

3. Monografie

 • Molek, J.:  Sociální zabezpečení a jeho ekonomické souvislosti, Doplňkové důchodové systémy in Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení vybrané kapitoly 2.aktualizované vydání, Praha, TRITON, 2013,   s. 68-99, s. 280-303, ISBN 978-80-7387-733-0
 • Molek, J.: Řízení organizací sociálních služeb – vybrané problémy. Praha, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2011, 254 s, ISBN 978-80-7416-083-7.
 • Molek, J.:  Ekonomická podstata sociálního zabezpečení, Životní a existenční minimum in Kahoun, V. a kol.: Sociální zabezpečení vybrané kapitoly. Praha, TRITON, 2009,   s.81-108, 277-287, ISBN 978-80-7387-346-2.

4. Studie

 • Molek, J.: Marketing sociálních služeb. Praha,Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2009, 163 s, ISBN 978-80-7416-026-4.

 

5. Mezinárodní vědecké konference

 • Molek, J.: Burn-out als Folge des Workoholismus als schwerwiegendes sociales Problem (úvodní přednáška konference na téma Wen nichts mehr geht – Das Burn-out-Syndrom in der sozialen Arbeit organizovaného ve dnech 5.-7.5.2010 Sozialakademii  Silberbach (Německo).
 • Molek, J., Šimák, M.: Rizika financování sociálního zabezpečení v České republice. Mezinárodní workshop se sociální tématikou, 18. října 2010, České Budějovice, ZSF JU, Boreckého 27.
 • Molek, J.: Aktuální problémy a trendy sociálních služeb v ČR. Sborník ze VI. mezinárodní vědecké konference „PROBLÉMATIKA GENERACE  50 plus“, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2009, s.76-82,                           ISBN 978-80-7394-187-1.
 • Molek, J.: Demotivovaní pracovníci – symptom manažerského selhání.  Sborník z mezinárodní vědecké konference, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Katedra aplikované ekonomie, 2008, 416-424, ISBN 978-80-87273-00-5.
 • Molek, J.: Moderní management a podniková praxe. Sborník z mezinárodní vědecké konference, Mendelevova  zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s.113-120, ISBN 978-80-86633-85-5.

 

6.   Skripta

 • Molek, J.: Personalistika a řízení. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2008, 126 s., ISBN 978-80-7394-063-8.
 • Bednářová, D., Molek,J.,Rolínek, L., Zilvar, J.: Management.  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, České Budějovice, 2005, 79 s. (s.4-10, 36-41, 44-48, 53-56), ISBN 80-7040-793-X.