Nacházíte se zde: Úvod > Members > novakd00's Home

Mgr. Dita Nováková, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Pedagogická hodnost:

Odborný asistent

Kontakt:

e-mail: novakovad@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 419, +420 736 631 793
Adresa:
U Výstaviště 26,
370 05 České Budějovice

Místnost: 302

Konzultační hodiny:

 • Po: 12,00 - 13,30
 • Pá: Konzultace po předchozí domluvě.
 • Konzultace bakalářských/diplomových prací po předchozí domluvě.

Curriculum vitae:

 • 09/2009 - dosud Nemocnice České Budějovice a. s., Dětské oddělení - stanice malých dětí, sestra u lůžka
 • 02/2007 - dosud Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university v Č. Budějovicích, Katedra ošetřovatelství - odborná asistentka
 • 02/2006 - 01/2007 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university v Č. Budějovicích, Katedra ošetřovatelství - asistentka
 • 2004 – 2009 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university v Č. Budějovicích, obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže
 • 1999 – 2004 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university v Č. Budějovicích, obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby
 • 1996 – 1999 Vyšší zdravotnická škola J. Podsedníka Brno, obor: Diplomovaná dětská sestra

Současné odborné zaměření:

 • Ošetřovatelský proces
 • Ošetřovatelská péče o dítě
 • Paliativní péče

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • „High normal“ hodnoty krevního tlaku u dětí jako rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních onemocnění v dospělém věku. Grant Grantové agentury Jihočeské univerzity, registrační číslo: 11/2004/H-ZSF, řešitel.
 • NS/9606-3/2008-2010 Zajištění kulturně diferencované ošetřovatelské péče ve vybraných minoritách ČR. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Spoluřešitel.
 • Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji. Výzkumný grantový projekt číslo LD14114, který je realizován za finanční podpory Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci COST. Řešitel: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Spoluřešitel.
 • Výzkumný záměr Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje. Projekt schválen pro období 2016 - 2018, grant SDZ 2016. Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. Spoluřešitel.
 • Spolupracovala jsem dále na projektech:
 • NR/7760-3 Současný stav realizace ošetřovatelského procesu v českých lůžkových zařízení. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 • NR/8473-3/2005_2007 Zajištění efektivní, kulturně diferencované ošetřovatelské péče pro vietnamskou a čínskou minoritu v České republice. Hlavní řešitel: prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 • Výzkumný záměr Sociální determinanty zdraví u vybraných cílových skupin (rodina, dětství). Projekt byl podpořen účelově vázanými prostředky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rozvoj vědy a výzkumu číslo SDZ2012_002.
 • Nevědecký projekt:
 • „Multikulturní ošetřovatelství v multimediálních objektech“ - Projektový záměr Institucionálního rozvojového plánu 2014 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 112 Institucionální plán / IP14 112b/ZSF. Řešitel.

Osobní zájmy:

 • Příroda
 • Tanec
 • Literatura
 • Historie
 • Hokej