Nacházíte se zde: Úvod > Members > pavlik's Home

PhDr. Pavel Pavlík Ph.D.

Funkce:

 • zástupce ředitele

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: pavlik@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 640
Adresa:
J. Boreckého 27,
370 11 České Budějovice

Místnost: budova Uran; přízemí č. 153

Konzultační hodiny:

 • dle dohody

Curriculum vitae:

 • Vzdělání:
 • 1989 - 1993 Gymnázium J.V. Jirsíka České Budějovice
 • 1993 - 1998 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, obor: výpočetní technika - fyzika. Studium ukončeno státními zkouškami z fyziky, výpočetní techniky, pedagogiky a psychologie. Obhajoba diplomové práce „Užitá fotometrie“. (Mgr.)
 • 2001 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzita v Trnavě. Rigorózní zkouška v oboru sociální práce. (PhDr.)
 • 2002 - 2005 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity v Trnavě. Doktorandské studium, obor: sociální práce. Doktorandská zkouška z oboru sociální práce. Obhajoba dizertační práce „Projekt systémové optimalizace racionálního uplatnění současných moderních prvků informačních a komunikačních technologií v oblasti sociální práce“. (Ph.D.)
 • Pracovní zkušenosti:
 • 1998 - 2003 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; odborný asistent informatiky a výpočetní techniky na Katedře právních oborů, řízení a ekonomiky (výuka informatiky a výpočetní techniky, konzultant studijního oboru Univerzity třetího věku, spolupráce na projektech (FRVŠ, PHARE, SOCRATES, ERASMUS) s mezinárodní účastí)
 • 2004 - 2011 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; vedoucí Katedry informačních systémů
 • od r. 2011 Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích; Katedra laboratorních metod a informačních systémů; zástupce vedoucího katedry pro výuku informatiky a statistiky
 • Profesionální členství:
 • 1999 - 2000 člen redakční rady vědeckého časopisu KONTAKT (ZSF JU)
 • 2000 - 2005 člen Akademického senátu ZSF JU v Českých Budějovicích
 • 2001 - 2005 člen Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Současné odborné zaměření:

 • Informační a komunikační technologie
 • Ambulantní a nemocniční informační systémy
 • Informační a komunikační technologie pro zrakově postižené

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Rozšíření koncepce vzdělávání osob II. a III. věku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích o informační a komunikační technologie s partnery evropských vysokých škol (FRVŠ 2000)
 • Integrační projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích „e-learning I.“. (Rozvojový projekt MŠMT ČR 2003)
 • Integrační projekt Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích „e-learning II.“. (Rozvojový projekt MŠMT ČR 2004)
 • Zmapování potřeb pro integraci zdravotně postižených studentů na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a na Ostravské univerzitě v Ostravě (Rozvojový projekt MŠMT ČR 2005) - spoluřešitel
 • Počítačové pracoviště pro zrakově postižené (Rozvojový projekt MŠMT ČR 2006)
 • Počítačové pracoviště pro zrakově postižené pro ZSF i JU (Rozvojový projekt MŠMT ČR 2006)
 • Inovace stávajících počítačových učeben pro výuku informatiky a statistiky (FRVŠ 2010)

Další odkazy: