Nacházíte se zde: Úvod > Members > rosinj00's Home

doc. MUDr. Jozef Rosina

Pedagogická hodnost:

Docent

Kontakt:

e-mail: jozef.rosina@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 387 730 212
Adresa:
Matice školské 17,
370 01 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Úterý 18:00 - 19:00 po telefonické domluvě u referentky katedry

Curriculum vitae:

 • Absolvoval základní vzdělání v Tlmačích (Slovenská republika - SR), ukončil jej v roce 1971
 • Středoškolská studia absolvoval ve městě Levice (SR) a poslední ročník na výběrovém gymnáziu v Banské Štiavnici (SR), maturoval v roce 1975
 • Vysokoškolské studium dokončil v roce 1981 na 2. Moskevské lékařské fakultě (Rusko)
 • Po vojenské základní službě nastoupil v roce 1982 do Státního zdravotního ústavu na Centrum hygieny záření
 • V roce 1987 nastoupil na 3. LF UK na Ústav lékařské biofyziky a lékařské informatiky a na Kliniku nukleární medicíny
 • Od roku 1996 působí jako přednosta Ústavu lékařské biofyziky a lékařské informatiky 3. LF UK
 • V roce 1997 habilitoval
 • Pracuje na ZSF JU na Katedře radiologie a toxikologie
 • Vede Katedru lékařských a humanitních oborů na FBMI ČVUT v Kladně
 • Je místopředsedou sekce lékařských věd Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze

Současné odborné zaměření:

 • Oblastí zájmu je působení ionizujícího i neionizujícího (elektromagnetického) záření na organizmus

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Je řešitelem a spoluřešitelem mnohých rozvojových projektů, zejména v oblasti informačních technologií
 • Je spoluřešitelem grantu GAUK