Nacházíte se zde: Úvod > Members > sestak > Mgr. Jan Šesták Ph.D.

Mgr. Jan Šesták Ph.D.

osobní stránka

Funkce:

 • odborný asistent

Pedagogická hodnost:

doktor

Kontakt:

e-mail: sestak@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 603 265 491
Adresa:
Jírovcova 24,
370 04 České Budějovice

Místnost: 107

Konzultační hodiny:

 • Individuálně dle předchozí telefonické nebo emailové domluvy (viz kontakty)Po-Pá 8-15 hod.
 • ZSF Jírovcova nebo Centrum ARPIDA České Budějovice.

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • DOSAVADNÍ VZDĚLÁNÍ
  • 2004 – 2009 Doktor/Ph.D. – doktorské studium, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Prevence, náprava a terapie zdravotně sociálních problémů dětí a mládeže, ukončené státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce „Identifikace handicapu jedince s mentálním postižením v období adolescence a časné dospělosti sociálním pracovníkem“.
  • 1999 – 2004 Magistr/Mgr. – magisterské studium, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, obor Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby, studium ukončené Státní závěrečnou zkouškou z preklinických a klinických disciplín, ze sociálně právních oborů a ze speciální pedagogiky - vychovatelství a obhajobou diplomové práce.
  • DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST:
  • Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., U Hvízdala 9, České Budějovice, 370 11, www.arpida.cz. , od 9/2014 sociální pracovník pro návaznou podporu.
  • Domov sv. Anežky, o.p.s., Čihovice 30, Týn nad Vltavou, 375 01, www.anezka-tyn.cz, 6/1997 – 8/2014 - sociální služby lidem se ZP, provoz chráněných dílen, ředitel společnosti, sociální pracovník.
  • Aditus Pro, z.ú., U Hvízdala 9, České Budějovice, 370 11, www.adituspro.cz, od 7/2016 ředitel nestátní neziskové společnosti podporující pracovní začlenění osob se zdravotním postižením.
  • Otevřená OKNA, z.ú., Jindřichův Hradec, od 8/2016 externí expert pro strategické plánování organizace.
  • Člen Krajské koordinační skupiny pro oblast sociálních služeb na území Jihočeského kraje (od 2/2016).
  • Garant pracovní skupiny „Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením“, člen řídící skupiny pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje 2007 – 2010, 2011 – 2013, 2014 - 2016 a 2019 - 2021.
  • Člen mezioborové skupiny expertů v rámci individuálního projektu MPSV ČR CZ.1.04/3.1.00/04.00005 „Podpora procesů v sociálních službách“ (2011 – 2012).
  • Garant a autor studie projektu “CHD Net” zaměřeného na podporu a porovnání chráněných dílen na území Jihočeského kraje a Horního Rakouska prostřednictvím jejich spolupráce, prezentace a propagace (OP Česká republika – Rakousko, číslo projektu, M00106, 2009-2010).
  • Předseda dozorčí rady Chelčický domov sv. Linharta, o.p.s..
  • Člen koordinačního projektového týmu a spoluautor metodik celorepublikového projektu „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“ jehož cílem bylo zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit jednotný a ucelený systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních služeb (2005 – 2007).
  • Hlavní manažer, realizátor, metodik a autor studie v rámci projektu CZ. 04.4.83/4.2.00. 1/0238 „Kvalifikace a pracovní uplatnění mladých lidí s postižením v České republice a Rakousku – chráněná dílna U svaté Kateřiny“ (2005 – 2007).
  • Člen pracovní skupiny pro pracovní rehabilitaci Úřadu práce v Českých Budějovicích (2005-2008).
  • Předseda sociální komise Města Týn nad Vltavou (2002 - 2014).
  • Odborná stáž v C.A.T. Pech de Gourbiere, Rocamadour, Francie (1998, 2004).
  • Výcvik k podpoře komunitního plánování sociálních služeb, MPSV (2002).
  • Odborná stáž v rehabilitačním a vzdělávacím centru BBRZ Linz, Rakousko (2001).
  • Vzdělávací program v rámci programu PHARE Partnerství „Sociální asistence a místní rozvoj“ (1998).
  • Vybrané publikace:
  • Šesták, J.: Pracovní rehabilitace. In: Pfeiffer, J. . Koordinovaná rehabilitace. 1.vyd. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014, str. 157-165. ISBN 978-80-7394-461-2.
  • Šesták, J.: Chráněné dílny v Jihočeském kraji a Horním Rakousku jako součást systémových nástrojů podporujících pracovní uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením. Studie realizovaná v rámci projektu Jihočeské rozvojové, o.p.s. „CHD Net“ (Operační program Česká republika – Rakousko, číslo projektu M00106). Březen 2010. Dostupné z <http://www.chdnet.cz/files/dokumenty_ke_stazeni/CHDNET_Studie_formatovana_CJ_verze_FINAL.pdf>
  • Šesták, J. „Identifikace handicapu jedince s mentálním postižením v období adolescence a časné dospělosti sociálním pracovníkem“. disertační práce, ZSF JU, 2009.
  • Šesták, J.: Erkenntnis – Unterstützung - Möglichkeit: Wirkung und Instrumente des Sozialarbeiters im Integrationsprozess von Menschen mit mentaler Behinderung. In Zeitschrift Behinderte Menschen: Verein Initiativ für behinderte Kinder und Jugendliche, Graz, 2010. Heft 3/2010, s. 47-55. ISSN 1561-2791.
  • Šesták, J.: Chráněná dílna – nástroj k pracovnímu uplatnění a začlenění lidí se zdravotním postižením. Týn nad Vltavou: Domov sv. Anežky, o.p.s., 2007.86 s. ISBN 978-80-254-0108-8.
  • Šesták, J.: Začlenění lidí s mentálním postižením do života obce a komunity. In Volný čas osob se zdravotním postižením. 1.vyd. České Budějovice: Statutární město České Budějovice a Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. ISBN 978-80-7040-954-1.
  • Skřičková, Z., Šesták, J.: Odstraňování překážek při zapojování účastníků do plánování sociálních služeb. In Metodiky pro plánování sociálních služeb. 1.vyd. Praha: Centrum pro komunitní práci, 2007. ISBN 978-80-86902-44-9.
  • Šesták, J.: Komunitní plánování sociálních služeb na křižovatce. In Veřejná správa. Praha: MV ČR, 2006, ročník XVII, číslo 18/2006, str. 27. ISSN-1213-6581.
  • Šesták, J.: Identifikace potřeby podpory poskytované člověku s mentálním postižením v období časné dospělosti. In Kontakt. České Budějovice: ZSF JU, 2005, ročník 7., číslo 3.-4., str.273-279. ISSN-1212-4117.
  • Šesták, J.: Domov sv. Anežky, Entwicklung, Dienstleistungen, Finanzierung. In Beitragssammelband aus dem Fachseminar Erfahrungen mit dem Umsetzung der Entwicklungsprojekte in der Region Vltavotýnsko. Týn nad Vltavou: Domov sv. Anežky, o.p.s., září 2005, str.5-20. ISBN 80-239-5500-4.

  Současné odborné zaměření:

  • Pracovní a sociální začlenění dospělých osob se zdravotním postižením.
  • Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením.
  • Tranzitní programy pro studenty praktických škol.
  • Neziskový sektor, řízení neziskových organizací.
  • Strategické plánování neziskových organizací.
  • Odborné praxe studentů v sociální oblasti.

  Publikační činnost: