Nacházíte se zde: Úvod > Members > sip's Home

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

Funkce:

  • ředitel ústavu

Pedagogická hodnost:

docent

Kontakt:

e-mail: sip@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 610
Adresa:
Boreckého 27,
370 11 České Budějovice

Místnost: 151

Konzultační hodiny:

  • Po: 13:00 - 14:30
  • Ut:
  • St:
  • Čt:
  • Pá:

Curriculum vitae:

  • Miroslav Š Í P
  • VZDĚLÁNÍ
  • • francouzské lyceum Nimes, Francie, 1970-1973
  • • Matematicko fyzikální fakulta UK, Praha, spec. biofyzika, 1973-1978
  • RNDr. obor fyzika, MFF UK Praha, 1979.
  • • CSc. obor experimentální fyzika, Fyzikální ústav UK, Praha 1982
  • • Doc. obor fyzika molekulárních a biologických struktur, Matematicko fyzikální fakulta UK, Praha 1993
  • • DrSc. doktor biologických věd, obor biofyzika, uděleno 20.11.2001, AV ČR a MŠMT, Praha.
  • VĚDECKO PEDAGOGICKÁ PRAXE
  • • Aspirantura, Fyzikální ústav UK, Praha, 1978 83
  • • Vědecko pedagogický pracovník FÚ Univ.Karlovy, Praha, 1983 90.
  • • Postdoktorální praxe, Centre de biophysique moléculaire, CNRS, Orléans, Francie, 1989.
  • • Vědecký pracovník ÚMBR, ČSAV, Č. Budějovice, 1990.
  • • Docent Université d'Orléans, Orléans, Francie, 1990 1993.
  • • Vědecký pracovník ÚMBR, AVČR, 1993-2003
  • • Odborný asistent BF Jihočeská universita, 1993-1994
  • • Docent, Jihočeská universita od r. 1995
  • • Vedoucí katedry zdravotnické fyziky a biofyziky na ZSF JU od r. 2002 doposud
  • OBLASTI VĚDECKO PEDAGOGICKÝCH ZÁJMŮ
  • • Optické metody výzkumu biologických objektů
  • • Molekulární biofyzika a molekulární biologie
  • • Mechanismus působení farmak
  • • Počítačové molekulární modelování
  • • Analýza genetické informace
  • • Molekulární detekce patogenů
  • • Garant magisterského oboru Biofyzika na Biologické fakultě JU do r. 2003.
  • • Garant bakalářského oboru Biofyzika a zdravotnická technika na Zdravotně sociální fakultě JU od r. 2002 doposud.
  • PŘEDNÁŠKY
  • • Molekulární radiobiologie
  • • Molekulární biofyzika
  • • Biofyzika a biochemie nukleových kyselin
  • • Biofyzika (pro posluchače zdravotnických oborů)
  • JAZYKOVÉ ZNALOSTI
  • • Ruština ........státní zkouška
  • • Angličtina......státní zkouška
  • • Francouzština...státní zkouška
  • • Němčina ........státní zkouška

Současné odborné zaměření:

  • • Optické metody výzkumu biologických objektů
  • • Molekulární biofyzika a molekulární biologie
  • • Mechanismus působení farmak
  • • Počítačové molekulární modelování
  • • Analýza genetické informace
  • • Molekulární detekce patogenů
  • • Garant bakalářského oboru Biofyzika a zdravotnická technika na Zdravotně sociální fakultě JU od r. 2002 doposud.

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

  • 1. Interakce DNA s kovy platinové skupiny (IAA 404101)
  • Grantová agentura AV (spoluřešitel, nositel BfÚ AVČR Brno), 1993-95.
  • 2. Molekulární mechanismy biologického působení nových platino¬vých farmak
  • Fond dynamického rozvoje VŠ (hlavní řešitel), 1994.
  • 3. Biofyzikální výzkum zaměřený na nové přístupy v léčbě rakoviny pomocí platinových farmak.
  • (GA 307/93/2526) Grantová agentura České republiky (hlavní řešitel), 1993-95.
  • 4. Molekulární mechanismy biologického působení protiná¬dorových farmak
  • Volkswagen Stiftung (spoluřešitel, nositel Univ. Goettingen), 1994-96.
  • 5. Imunologická a sekvenční analýza v Evropě nově detekovaného viru lemování _ilek jahodníku.
  • GA 513/93/2490 Grantová agentura České republiky (spoluřešitel, nositel UMBR AVČR)
  • 1994-96
  • 6. Molekulární modelování DNA modifikované protinádorovými sloučeninami (Grant MŠMT č. ID96029) (hlavní řešitel), 1996-97.
  • 7. Studium polymorfismu D-smyčky lidské mitochondriální DNA
  • Grant FRVŠ 0350/2000 (hlavní řešitel), rok 2000.
  • 8. Strukturní změny a molekulární rozpoznávání nukleových kyselin protinádorovými léčivy
  • Grant Aktion Rakousko - Česká republika, ve spolupráci s Keplerovou universitou, Linec, rok 2000.
  • 9. Sekvenčně specifické rozpoznávání vazebných míst léků a genových mutací pomocí silové spektroskopie, Grant Kontakt, Česká republika - Rakousko (společně s Biofyzikálním ústavem, Keplerova universita, Linec), 2001-2002.
  • 10. Paralelní detekce hlavních virových patogenů bramboru pomocí hybridizačních metod
  • Grantová agentura České republiky, (hlavní řešitel, nositel ÚMBR AVČR), 2001-2003
  • 11. Array-Technology in Potato Pathogen Detection (navrhovatel projektu, nositel ZSF JU, České Budějovice) projekt COST 853.002, doba řešení 2002-2007
  • 12. Interakce platinových léčiv s nukleovými kyselinami a molekulární rozpoznávání vazebných míst. (navrhovatel projektu, nositel ZSF JU, České Budějovice) projekt COST č. OC D20, doba řešení 2003-2004.
  • 13. Laboratoř pro praktickou výuku biofyziky (navrhovatel projektu, nositel ZSF JU) – projekt FRVŠ č. 21-1110, doba řešení 2004.

Autorská práva a patenty:

  • Mraz I., Sip M., Franova J., Petrik K.: Patent No. 284 216 "Hybridization probe for diagnostics of strawberry vein banding virus and a method of its preparation." Patent accorded in Prague on 29 July 1998 by the Office of Industrial Ownership.