Nacházíte se zde: Úvod > Members > skaliz00

Mgr. Zuzana Freitinger Skalická Ph.D.

Mgr. Zuzana Freitinger Skalická Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Funkce:

 • Odborný asistent

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: skalicka@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 603 158 428, +420 389 037 590
Adresa:
Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Němcové 585/54, pavilon H,
370 01 České Budějovice

Místnost: kancelář č. 309, II. patro

Konzultační hodiny:

 • Středa 9.00 - 12.00
 • Pátek pro KS studenty - po předchozí domluvě

Curriculum vitae:

 • 2004 - ZSF JU - obor Radiologický asistent
 • 2006 - ZSF JU - navazující magisterský obor Krizová radiobiologie a toxikologie
 • 2004 - dosud - asistent na katedře radiologie a toxikologie ZSF JU
 • 2013 - Ph.D. - Univerzita obrany, Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové, obor Vojenská radiobiologie

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Hlavní řešitel
 • Interní grant ZSF JU: Změny chromosomální výbavy po aplikaci laseru.GA ZSF JU č. 901-04-01 /05
 • Interní grant ZSF JU: Stanovení radioprotektivního účinku terapeutického laseru. GA ZSF JU č. 901-104/2007/01
 • Interní grant ZSF JU: Biologické účinky laseru - možnosti radioprotekce. GA ZSF JU č.901-08-08
 • Spoluřešitel grantu:
 • 2010 „Edukační materiál pro výuku předmětů se zaměřením na mechanizmy účinků ionizujícího záření“, L. Navrátil, R. Havránkova, F. Zölzer, Z. Freitinger Skalická, J. Kubeš, V. Navrátil, Grantový projekt FRVŠ 2/2010
 • Zölzer, F., F. Skalická, Z., Havránková, R., Hon, Z., Navrátil, L., Rosina, J., Škopek, J.: „Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené záření alfa“. Projekt v NPVII MŠMT 2B08001, 2008-2011.
 • Zölzer, F., Brehovská, L., F. Skalická, Z., Havránková, R., Karda, L., Kudlák, A., Líbal, L., Štorek, J., Záškodný, P.: Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace. Bezpečnostní výzkum MV VG20132013122. 2013-2015.