Nacházíte se zde: Úvod > Members > stuma's Home

prof. MUDr. Stanislav Tůma CSc.

prof. MUDr. Stanislav Tůma CSc.

Pedagogická hodnost:

profesor

Kontakt:

e-mail: sttuma (zavinac) volny.cz
Telefon: +420 389 037 591; +420 777 620 408
Adresa:
E. Destinové 46,
370 05 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • 22. 3. - 23. 3. 2012
 • 19. 4. - 20. 4. 2012
 • 3. 5. - 4. 5. 2012
 • 24. 5. - 25. 5. 2012
 • Lze doporučit předběžné upřesnění telefonicky či mailem.

Curriculum vitae:

 • Autor více než 200 odborných publikací, mezi nimi 50 v zahraničních časopisech, z toho v
 • 80 jako hlavní autor. Devět prací je celkem 17krát citováno v SCI.
 • Do konce roku 1995 publikoval 171 odbornou publikaci (50 v zahraničních časopisech),
 • z toho 73 jako hlavní autor. K tomu vyšlo dalších 27 článků v populárně naučných
 • publikacích. Dalších 37 článků publikoval v populárně naučných publikacích.
 • Podílel se na zpracování dvou výukových skript a 6 monografií, do nichž zpracoval celkem
 • 11 kapitol.
 • Vedoucí oddělení radiologických zobrazovacích metod Katedry radiologie a toxikologie Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Přednášková činnost v rámci magisterského lékařského studia 2.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Přednášková činnost v rámci subkatedry pediatrické radiologie Institutu pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ)
 • Člen vědecké rady 2.lékařské fakulty UK v Praze (1991-1999) a lékařské fakulty UK v
 • Plzni (1997-1998)
 • Člen komise MŠMT pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru 51-09-9
 • rentgenologie a radiologie a 51-21-9 nukleární medicína
 • Člen komise pro obhajoby kandidátských disertací z vědního oboru 51-09-9 RTG a
 • radiologie 51-09-9 1.lékařské fakulty UK v Praze
 • Čestný člen České kardiologické společnosti.
 • Čestný člen České radiologické společnosti
 • Člen České lékařské komory od 26.3.1992
 • Člen Radiologické společnosti ČLS JEP
 • - člen sekce pediatrické radiologie ( a v letech 1990 - 2001 president České a Slovenské
 • společnosti pediatrické radiologie)
 • - člen Českého sdružení intervenčních radiologů, nositel čestného uznání 2006
 • Člen České pediatrické společnosti ČLS JEP
 • Člen Evropské společnosti radiologů (ESR)
 • - člen Subcommittee „CARDIAC“ ECR
 • Člen Evropské společnosti pediatrické radiologie (ESPR)
 • - v roce 1982 generální sekretář 19.kongresu ESPR v Praze.
 • Člen Evropské společnosti kardiologické radiologie (ESCR)
 • - člen sboru konsultantů ESCR
 • Člen Radiological Society of the North America (RSNA)
 • Člen redakční rady časopisů Česká radiologie, JAMA (české a slovenské vydání).
 • 22. 3. 2000 - 30. 9. 2002 ředitel odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví
 • České republiky.
 • Nositel zlaté pamětní medaile 2.lékařské fakulty UK v Praze
 • Nositel pamětní medaile Slov.lek.spoločnosti k 150. výročí založení Spoločnosti lékařsko-
 • slowanskej v Pešti.
 • • 2005 grant IGA MZ ČR NR/8314-3 "Detekce plicních uzlů na CT obrazech automatickým počítačovým programem".

Současné odborné zaměření:

 • Kardioradiologie
 • diagnostické zobrazování aterosklerotického plátu
 • Pediatrická radiologie
 • vrozené vývojové vady
 • vrozené srdeční vady

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Dextrokardie
 • Radiodiagnostika vývojových anomálií

Autorská práva a patenty:

 • Ano

Osobní zájmy:

 • Historie radiologie

Další odkazy:

 • Na stránkách MOODLE ZSF JCU (ing. R. Štembera) jsou umístěny výukové texty
 • Radiologická anatomie (P.Fencl)
 • Úvod do konvenční radiologie - postavení radiologického asistenta (S.Tůma)
 • Kontrastní látky (S. Tůma)
 • Úvod do magnetické rezonance pro radiologické asistenty (S. Tůma)
 • Úvod do techniky invazivní a intervenční radiologie (S. Tůma)
 • Urgentní radiodiagnostické postupy (S. Tůma)
 • Úvod do postupů v pediatrické radiologii pro radiologické asistenty (S. Tůma)