Nacházíte se zde: Úvod > Members > suchanova

Mgr. Eva Suchanová PhD.

Funkce:

 • Odborný asistent

Kontakt:

e-mail: suchanova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 574
Adresa:
E.Destinové 46,
370 05 České Budějovice

Místnost: Kancelář č.27

Konzultační hodiny:

 • dle dohody se studentem

Curriculum vitae:

 • Vzdělání:
 • červen 1996 - Vysokoškolské vzdělání - Rehabilitační péče o děti, dospělé a staré osoby při JU v Českých Budějovicích
 • leden-červen 2002 - studium v USA, Southern Connecticut State University (supervize, krátkodobá krizová intervence, sociální práce, koučink)
 • červen 2007 - doktorské studium na FF UK v Praze, obor sociologie
 • Praxe v oboru / působení v zahraničí / vědecké projekty:
 • leden-prosinec 1997 - zaměstnána jako zdravotně sociální pracovník v Senator Neumann Heim v Hamburku v Německu (prestižní zařízení pro těžce tělesně a mentálně postižené osoby)
 • červen 1998 dosud - odborný asistent na Katedře sociální práce ZSF JU v Českých Budějovicích
 • 1999 - týdenní studijní stáž ve Francii - aplikace kvalitativní metodologie, aplikace metody SWOT
 • květen 2000 - stáž na Universitě in Ipswisch, Anglie + přednáška na téma Zdravotně sociální péče v ČR a Model vzdělávání sociálních pracovníků v ČR
 • červen 2000 - týdenní stáž v Linzi, Rakousku jako realizátor a supervizor projektu Bilaterální spolupráce mezi Akademií pro sociální práci v Linzi a ZSF JU v ČB + přednáška na téma Sociální práce v ČR
 • květen 2001 - přednáška na Universitě v Landshutu v Německu na téma Aplikace teorií drogové závislosti do klinické praxe při práci s rodiči drogově závislých dětí
 • 1999-2000 ředitelka Terénního programu při ZSF JU v ČB
 • 2000-2008 ředitelka Rodičovské svépomocné skupiny Modrá Spirála Naděje v Českých Budějovicích
 • 2002 (6 měsíců) - poskytování psychosociálního poradenství pro osoby závislé na návykových látkách a osoby s psychiatrickou diagozou v USA ve státě Connecticut v zařízení Menthal Health Center in New Haven + tamtéž přednáška na téma Komparace léčebně terapeutických přístupů mezi ČR a USA
 • dobrovolník v projektu Motherś project v USA, který se zabývá těhotnými drogově závislými ženami/matkami
 • červen 2003 - přednáška na konferenci Rozvoj a výhledy sociální práce ve světle vstupu do EU na téma Prenatální péče o drogově závislé těhotné ženy
 • 2002-2003 Realizátorka výzkumného projektu při Krajském úřadu v ČB na téma Problematika těhotných uživatelek drog a matek s dětmi v Jihočeském kraji
 • 2012 - dosud - lektor pro domácí násilí u o.p.s.Theia

Současné odborné zaměření:

 • Problematika domácího násilí
 • Sociální práce
 • Patologie rodinného systému
 • Sociologie životního stylu
 • Sociologie životního prostředí
 • Metodologie sociologického výzkumu
 • Komunitní sociální práce

Publikační činnost: