Nacházíte se zde: Úvod > Members > tousekz

Mgr. Zdeněk Toušek

Mgr. Zdeněk Toušek

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: tousekz@jcu.cz
Telefon: +420 723 014 012
Adresa:
Jírovcova 24,
370 01 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • čtvrtek 8.00-9.00

Curriculum vitae:

 • Mgr. Zdeněk Toušek
 • narozen 14. května 1974 v Pardubicích
 • studium
 • 1996-2003 - Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, studijní program Speciální pedagogika, obor Učitelství na speciálních školách speciální pedagogika (Mgr.)
 • praxe
 • od r. 2013 - Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (vedoucí centra)
 • 2009-2010 - MŠ speciální a ZŠ speciální Světluška, o.p.s. (ředitel)
 • od r. 2007 - katedra psychologie a speciální pedagogiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (odborný asistent)
 • 2004-2014 - katedra pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (odborný asistent)
 • 2004 - CC Systems a.s., Hodonín - Vzdělávací institut České Budějovice (projektový manažer)
 • 2000-2004 - Klášter sv. Petra a Pavla řádu servitů v Nových Hradech (správce kláštera a instruktor volnočasových aktivit)
 • 1999-2000 - Dětský výchovný ústav Jana Masaryka, Praha 2 – Vinohrady (vychovatel)
 • 1997-1998 - Zvláštní škola V Olšinách, Praha 10 – Strašnice (učitel)
 • 1996-1997 - Speciálně pedagogické centrum, Praha 10 – Strašnice (terapeut)
 • 1995-1996 - Středisko Diakonie ČCE pro děti s kombinovaným postižením, Praha 10 – Strašnice (vychovatel)
 • některé mimopracovní aktivity
 • od r. 2013 - pracovní skupina pro záležitosti osob se zdravotním postižením při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje (tajemník pracovní skupiny)
 • 2009-2010 - Sociální služby Světluška, o.p.s. (člen správní rady)
 • 2008-2010 - MŠ speciální a ZŠ speciální Světluška, o.p.s. (člen správní rady)
 • 2008-2011 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (člen pracovní skupiny)
 • 2008-2010 - Jihočeská krajská rada osob se zdravotním postižením (předseda)
 • od r. 2007 - Občanské sdružení IN (předseda sdružení)
 • 2006-2014 - Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času (člen revizní komise)
 • projekty
 • řešitel projektu „Zavádění projektové praxe v rámci praktické výuky" v rámci Institucionálního plánu 2015 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2015
 • řešitel projektu „Univerzitní centrum podpory studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“ v rámci Institucionálního rozvojového plánu 2012 Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2012
 • zpracovatel „Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením“ v rámci projektu Jihočeského kraje „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“, OP LZZ, 2012-13 (financováno Evropským sociálním fondem)
 • spolupráce na projektu „Na společné cestě“ – realizátor Domov sv. Anežky, o.p.s. (finančně podpořeno z OP ČR – Rakousko)
 • spoluřešitel projektu občanského sdružení Dílny tvořivosti (Praha) „Mám co nabídnout - individualizace a stabilizace poskytovaných služeb v oblasti integrace a zaměstnanosti mladých lidí s postižením“ (financován Evropským sociálním fondem)
 • spolupráce na projektu „Spolu bez bariér“ realizovaném Magistrátem města České Budějovice (financováno ze SROP)
 • řešitel projektu „Příprava modulu Speciální pedagogika pro magisterský studijní program Vychovatelství - studijní obor Pedagogika volného času“ (v rámci FRVŠ 2005)
 • vypracování projektu „Prométheus“ (v rámci PHARE 2003 - Rozvoj lidských zdrojů)
 • spolupráce na mezinárodním projektu „Migrace a interkulturální vztahy“ (v rámci programu Comenius 3)
 • vypracování a realizace projektu „Kraj ztracené paměti“ (podpořen nadací OSF Praha)
 • publikace
 • TOUŠEK, Z. (ed.) Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. České Budějovice: Jihočeský kraj, 2013. ISBN 978-80-87520-07-9.
 • TOUŠEK, Z. Volný čas jako prostor pro integraci osob se zdravotním postižením. In Dilemata speciální pedagogiky. Brno: MSD, 2007. s. 215-222. ISBN 978-80-7392-012-8.
 • TOUŠEK, Z. Příprava na stárnutí ve vztahu k sociální práci. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Brno: MSD, 2007. s. 118-127. ISBN 978-80-86633-92-3.
 • TOUŠEK, Z. Současnost a perspektivy integrace ve volném čase. In Volný čas osob se zdravotním postižením. České Budějovice: Statutární město České Budějovice a Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. s. 9-18. ISBN 978-80-7040-954-1.
 • TOUŠEK, Z. (ed.) Volný čas osob se zdravotním postižením. České Budějovice: Statutární město České Budějovice a Teologická fakulta Jihočeské univerzity, 2007. ISBN 978-80-7040-954-1.
 • TOUŠEK, Z. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In Metodika pro podporu tvorby ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 1. vyd. Praha: NIDM, 2007. s. 52-53. ISBN 978-80-86784-03-8.
 • TOUŠEK, Z. Generace žen pozdně dospělého věku jako cílová skupina sociální práce. In Sociální práce jako životní pomoc. Brno: MSD, 2006. s. 43-52. ISBN 80-86633-62-4.

Současné odborné zaměření:

 • psychopedie
 • volný čas osob se ZP