Nacházíte se zde: Úvod > Members > vfiser > Publikace

Publikace

Kol. autorů Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer, V., : Krizová připravenost ve zdravotnictví. NCONZO, Brno 2007, ISBN 978-80-7013-452-8.
Publikace je studijním textem pro posluchače kurzu "Krizová připravenost zdravotnictví", určený zejména pro pracovníky vedení nemocnic v oblasti ošetřovatelství a krizové připravenosti. Cílem je poskytnout teoretický úvod do problematiky krizového managementu zdravotnictví, seznámit s aktuálním pohledem na roli nemocnic v systému zajištění zdravotní péče při řešení následků mimořádných událostí a za krizových situací a připravit posluchače na podporzu zvládání stresové zátěže vlivem těchto situací. Po absolvování úvodní části budou posluchači schopní orientovat se v organizaci bezpečnostního systému státu, v systému zajištění krizové připravenosti zdravotnictví a budou mít konkrétní představu o roli nemocnic a zsravotnických pracovníků v systému krizového řízení ve zdravotnictví.
Fišer, V.: Krizové řízení v oblasti zdravotnictví, MV - GŘ HZS ČR, Praha 2006
Publikace určená posluchačům kurzů zvláštní odborné způsobilosti "Ochrana obyvatelstva a krizové řízení". Obsahové vymezení je určeno rozsahem "Modulu J" podle Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení schválené usnesením Bezpečnostní rady státu ze dne 16. listopadu 2004 č. 14. Publikace v plném rozsahu je dostupná na webových stránkách Ministerstva vnitra, Hasičského záchranného sboru ČR.