Nacházíte se zde: Úvod > Absolventi > Setkání absolventů 2018

Setkání absolventů 2018

Celouniverzitní setkání absolventů na ZSF JU


pátek 22. 6. 2018 od 15:30 hodin

ZSF JU, budova Vltava (Uran), J. Boreckého 27, České Budějovice


Program

Prezentace s výkladem k projektu SLNO – Simulační centrum pro zdravotnické obory

Prezentaci k projektu výstavby moderního Simulačního centra pro zdravotnické obory uvede a komentářem doprovodí Mgr. František Dolák, Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče.

Místo: Učebna U10, 2. patro, od 15:30 hod. (doba trvání cca 20 minut)


Program Centra fyzioterapie

Vyšetření a konzultace poskytne vedoucí fyzioterapeutka Centra fyzioterapie Mgr. Jana Jarošová.

  • Přístrojové vyšetření stability stoje – k tomuto vyšetření používá Centrum fyzioterapie stabilometrickou plošinu (posturograf), který hodnotí rovnováhu během stoje v různých pozicích.
  • Zjišťování plochonoží a celkového zatížení plosky nohy pomocí podoskopu – jedná se o přístroj na diagnostiku ortopedických vad nohou, ve stoji odhaluje rozložení zátěže na chodidlech a umožňuje tak zhodnotit klenbu nohy.
  • Individuální konzultace v oblasti fyzioterapie

Místo: Učebna U3, přízemí, kdykoliv od 15:30 do 16:30 hod.


Možnost neformálního setkání s vyučujícími

Bližší informace o tom, kde jednotlivé vyučující najdete, získáte na recepci.

 

Ukázka práce s „gerontooblekem“

Gerontooblek je odborná výuková pomůcka, která navozuje iluzi stáří a nemoci. Ukázku povede Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D., z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd.

Místo: Učebna U11, 2. patro, kdykoliv od 15:30 do 16:30 hod.


Možnost návštěvy kavárny ZSF

Kavárna ZSF se nachází ve 2. patře budovy, v pátek 22. 6. bude otevřena do 17 hod.


Program je otevřen i pro zájemce z řad studentů a široké veřejnosti.