Nacházíte se zde: Úvod > Celoživotní vzdělávání > Univerzita třetího věku (U3V)

Univerzita třetího věku (U3V), akademický rok 2019/2020

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - akademický rok 2019/2020

 

Aktuální nabídka vzdělávacích programů a kurzů v zimním semestru akademického roku 2019/2020

Zájemcům o studium v seniorském věku jsou určeny studijní obory a volitelné kurzy, zájmové vzdělávací programy a kurzy, výběrové přednášky a projektové aktivity. Organizovány jsou po semestrech.

Akademický rok 2019/ 2020, zimní semestrPřihlášky doVýuka odCenaVolná místaPřihláška

1. Kvalita života. Člověk ve zdraví, nemoci a tísni

10.01.2020 14.01.2020 600,-Kč/semestr 10 přihláška
2. Kvalita života. Ze života našich předků. Z historie Českých Budějovic 20.01.2020 03.02.2020 600,-Kč/semestr 5 přihláška
3. Kvalita života.  Česko-německé vztahy v Čechách od počátku historie do dnešních dnů 10.01.2020 16.1.2020 700,-Kč/semestr 8 přihláška
4. Kvalita života. Čas v nás 04.10.2019 04.10.2019 50,-Kč obsazeno přihláška
5. Šumava na Kohoutím kříži a na snímcích Fotoateliéru Seidel 10.02.2020 28.02.2020 700,-Kč/semestr 25 přihláška
6. Šumava známá a neznámá.  Schwarzenberský plavební kanál 07.01.2020 14.01.2020 600,-Kč/semestr 5 přihláška
7. Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavební kanál - středisko Tábor 28.01.2020 04.02.2020 600,-Kč/semestr 25 přihláška
8. Péče o zdraví. Gemmoterapie - medicína pupenů 20.09.2019 26.09.2019 600,-Kč/semestr obsazeno přihláška
9. Životní styl. Cesta za poznáním životních změn 07.01.2020 14.01.2020 600,-Kč/semestr 2 přihláška
10. Angličtina pro lékaře a zdravotníky 10.10.2019 15.10.2019 800,-Kč/semestr obsazeno přihláška
11. Kurz digitální fotografie 22.10.2019 30.10.2019 800,-Kč/semestr obsazeno přihláška

 České Budějovice 10. 12. 2019, doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

Studijní obory U3V

Jsou šesti semestrové, tematicky zaměřené na člověka ve zdraví, nemoci a tísni, ve společnosti a v přírodě, v historických a regionálních souvislostech. Po absolvování šesti semestrů výuky se účastníci studia stávají absolventy a získávají Osvědčení o absolvování studijního programu U3V v rámci celoživotního vzdělávání mimo rámec studijního programu podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů.

Volitelné kurzy

Rozšiřují výuku ve studijních oborech. Jsou jedno a více semestrové, výuka v nich nepřesahuje 40 vyučovacích hodin. 

Zájmové vzdělávací programy a kurzy

Probíhají ve společenskovědních, přírodovědných i technických oborech.  

Fakultativní přednášky

Jsou určeny pro absolventy studijních programů univerzity třetího věku Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a realizovány v rámci „Klubu absolventů univerzity třetího věku ZSF JU“. Konají se pravidelně v obou semestrech.  

 

I. Studijní obory a volitelné kurzy

V akademickém roce 2019/2020 probíhá výuka ve dvou studijních oborech a třech volitelných kurzech:

 

1. Kvalita života. Člověk ve zdraví, nemoci a tísni. Psychologický modul  

1. ročník studia, 1. a 2. semestr

 Program studijního oboru, 1. a 2. semestr  

 

2. Péče o zdraví. Gemmoterapie – medicína pupenů, praktický kurz

Program volitelného kurzu, 1. a 2. semestr 

 

3. Životní styl. Cesta za poznáním životních změn, praktický kurz

Program volitelného kurzu, 1. semestr 

 

4. Kvalita života. Ze života našich předků. Z historie Českých Budějovic  

 1. ročník studia, 1. a 2. semestr

  Program studijního oboru, 1. a 2. semestr

 

5. Kvalita života. Česko-německé vztahy v Čechách od počátků historie do dnešních dnů

1. ročník studia, 1. a 2. semestr

Program studijního oboru, 1. a 2. semestr

 

6. Kvalita života. Čas v nás

25. ročník studia, zimní a letní semestr

Studijní program, 1. a 2. semestr

 

7. Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavební kanál  

 1. ročník studia, 1. a 2. semestr

 Program studijního oboru, 1. a 2. semestr

 

8. Šumava známá a neznámá. Kohoutí kříž, šumavské ozvěny   

1. ročník, 1. semestr (zimní)

Studijní program, 1. semestr  

 

II. Zájmové vzdělávací kurzy U3V

Jsou jedno a více semestrové, krátkodobé a navazující, základní a speciální (pro zdravotníky a lékaře), pro začátečníky a pokročilé. V akademickém roce 2019/2020 pokračuje kurz angličtiny pro lékaře a zdravotníky (kurz je obsazen), nově se otevírá kurz digitální fotografie. 

 

9. Kurz angličtiny pro lékaře a zdravotníky

Studijní program Kurzu angličtiny pro lékaře a zdravotníky, 3. ročník

Kurz je obsazen

 

10. Kurz digitální fotografie

Program základního kurzu DIGI 1, 1. ročník, 1. a 2. semestr

 

11. Jihočeské divadlo: Divadelní (akademický) rok U3V 2019/2020

Divadelní program U3V 2019/2020

*bude zveřejněn před zahájením divadelní sezóny  

 

III. Přednášky, besedy a setkání s významnými a zajímavými hosty  

Fakultativní přednášky z lékařských a přírodovědných oborů, filozofie a etiky, psychologie a psychoterapie, historie a archivnictví, kultury, divadelního a výtvarného umění, ekonomie a financí (finanční gramotnosti III).

 

V. Projektová činnost U3V, zahraniční spolupráce

Vzdělávací programy a projekty přeshraniční spolupráce 2019 – 2020
 

PŘIHLÁŠKA do vzdělávacích programů a kurzů U3V pro akademický rok 2019/2020

 

Vyplněnou přihlášku do zvoleného programu/ kurzu lze odeslat elektronicky (i bez elektronického podpisu) na e-mailovou adresu: pmatula@zsf.jcu.cz nebo sember@zsf.jcu.cz, zaslat poštou, nebo odevzdat asistentkám na recepci Zdravotně sociální fakulty JU, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice (pro U3V). Po registraci přihlášek budou zájemci o studium U3V informováni o zařazení/ nezařazení do zvoleného kurzu z důvodu dodržení stanoveného limitu počtu účastníků a současně informováni o termínu a způsobu úhrady kurzovného. 

 

České Budějovice 9. 9.2019

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

 

Univerzita třetího věku ZSF JU:

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

Garant Univerzity třetího věku:

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

tel.: 38 903 7556, e-mail: sember@zsf.jcu.cz

Odborný referent:

Mgr. Petr Matula

tel.: 38 903 7515, e-mail: pmatula@zsf.jcu.cz