Nacházíte se zde: Úvod > Celoživotní vzdělávání > Univerzita třetího věku (U3V)

Univerzita třetího věku (U3V)

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Zájemcům o studium v seniorském věku se středoškolským a vysokoškolským vzděláním jsou určeny studijní obory, vzdělávací programy a kurzy, přednášky a projektové aktivity. Organizovány jsou po semestrech.


I. Studijní obory U3V

Jsou tříleté, tematicky zaměřené na člověka ve zdraví, nemoci a tísni, ve společnosti a v přírodě, v historických a regionálních souvislostech. Otevírají se jednou za tři roky.

V akademickém roce 2018/2019 probíhá výuka ve třech studijních oborech. Účastníci U3V absolvují 3. ročník studia.

 

Kvalita života. Člověk ve zdraví, nemoci a tísni

Kvalita života. Ze života našich předků

Kvalita života. Zlatá stezka

 

II. Výběrové vzdělávací programy

Jsou jedno a více semestrové, tematicky zaměřené, výuka v semestrech nepřesahuje 40 vyučovacích hodin. Pro účastníky a absolventy Univerzity třetího věku jsou určeny speciální vzdělávací programy U3V.

 

Člověk tvor společenský. Sociální souvislosti v životě člověka

Historický seminář. Historické a umělecké památky evropských zemí

Zlatá stezka. Reflexe Zlaté stezky v literatuře a výtvarném umění  

Šumava známá, neznámá a zapomenutá. Seidlova Šumava

Šumava známá a neznámá. Schwarzenberský plavební kanál 

Čas v nás. Kurz pro absolventy U3V

Jihočeské divadlo. Divadelní (akademický) rok 2018/2019

 

III. Výběrové programy

Jsou jedno a více semestrové, krátkodobé a ročníkové, základní a speciální (pro lékaře a zdravotníky), pro začátečníky a pokročilé.

 

Angličtina pro lékaře a zdravotníky

Kurz práce s počítačem pro začátečníky a málo zkušené uživatele 

Kurz práce s počítačem pro mírně pokročilé uživatele

Kurz Digitální fotografie, základní

Kurz Digitální fotografie pro pokročilé 

 

Přihláška do vzdělávacích programů a kurzů U3V pro akademický rok 2018/2019:

 

Vyplněnou přihlášku je možné zaslat poštou na adresu: Zdravotně sociální fakulta JU, Univerzita třetího věku, J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice, odevzdat osobně Mgr. Petru Matulovi (děkanát, 2. patro), nebo odeslat e-mailem na adresu pmatula@zsf.jcu.cz, případně sember@zsf.jcu.cz.

 

Univerzita třetího věku ZSF JU:

Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice

Garant Univerzity třetího věku:

doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.

tel.: 38 903 7556, e-mail: sember@zsf.jcu.cz

Odborný referent:

Mgr. Petr Matula

tel.: 38 903 7515, e-mail: pmatula@zsf.jcu.cz