Nacházíte se zde: Úvod > Celoživotní vzdělávání > Univerzita třetího věku (U3V)

Univerzita třetího věku (U3V)

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

Univerzita třetího věku je zájmový, neprofesní program zaměřený na vzdělávání osob v dospělém a důchodovém věku. 

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA

Univerzita třetího věku (U3V) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích vznikla již v roce 1992 rozhodnutím tehdejšího vedení jako jedna z forem celoživotního vzdělávání. V současné době realizuje univerzita širokou škálu ucelených vzdělávacích programů a oborů, semestrálních kurzů a dalších vzdělávacích akcí na třech místech v Jihočeském kraji - v Českých Budějovicích, Písku a Prachaticích.  

Posluchačem Univerzity třetího věku se může stát každý zájemce v seniorském věku a člověk se zdravotním postižením s ukončeným středoškolským vzděláním. Posluchači hradí zápisné do vzdělávacích programů, modulů a kurzů. Výše zápisného je uvedena v nabídce u každé vzdělávací aktivity. Vyberte si jednoduše z níže uvedené nabídky.Informace o studiu, dokumenty, předpisy, základní pojmy, akreditace
 
Nabídka vzdělávacích programů Univerzity třetího věku pro akademický rok 2014/2015:

Ucelené programy - základní studijní obory trvají 6 semestrů (kurzů), zápis do konkrétního uceleného programu je možný vždy jen 1x za 3 roky. Přijímací zkoušky se nekonají. Základními formami kontroly a hodnocení v oborovém studiu U3V jsou zápočet, kolokvium a zkouška. Absolventy U3V se stávají účastníci, kteří splnili stanovený rozsah učiva daného oboru, vypracovali a obhájili závěrečnou práci. Úspěšným absolventům studijních oborů vydává Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích osvědčení o studiu.

Součástí nabídky vzdělávacích příležitostí určených dospělým v seniorském věku jsou krátkodobé vzdělávací kurzy U3V. Jsou jedno a více semestrové, výuka v nich zpravidla nepřesahuje 40 vyučovacích hodin. Vědomosti a dovednosti získané v kurzech se zpravidla nepřezkušují. O absolvování kurzu rozhoduje účast a aktivní zapojení do výuky. Osvědčení o absolvování kurzu vydává účastníkům Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 


Další informace:
 

Kontaktní údaje:

Univerzita třetího věku ZSF JU
    

J. Boreckého 27
370 11 České Budějovice

Garant Univerzity třetího věku:
doc. PhDr. Jana Šemberová, CSc.                             tel.: 389 037 550
e-mail: sember@zsf.jcu.cz
Odborný referent:
Mgr. Petr Matula

tel.: 389 037 515
e-mail: , u3v@zsf.jcu.cz