Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Management sociální práce v organizacích > Management sociální práce v organizacích - informace o absolvování povinné praxe

Management sociální práce v organizacích - informace o absolvování povinné praxe

Informace o odborné praxi během studia - prezenční i kombinovaná forma

Praxe bude uskutečněna v organizacích, které jsou zaměřené na sociální služby – dle zákona č. 108/2006 sb, o sociálních službách (rozsah praxe je 6 týdnů – tzn. 240 hodin). Studenti si mohou praxi vybrat individuálně (např. v místě bydliště) či zvolit praxi na tzv. klinických pracovištích ZSF JU. Studenti si vybírají takové organizace, kde mohou získat zkušenosti z oblasti projektového řízení a řízení organizace – praxe musí vždy probíhat pod dohledem sociálního či zdravotně-sociálního pracovníka. ZSF JU má uzavřené smlouvy s tzv. klinickými pracovišti, s nimiž akademičtí pracovníci velmi úzce spolupracují s cílem praxi zkvalitňovat. Za vhodný výběr pracoviště pro praxi zodpovídá garant odborné praxe (akademický pracovníků způsobilý pro výkon sociálního pracovníka).