Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Management sociální práce v organizacích > Management sociální práce v organizacích - informace o přijímacím řízení

Management sociální práce v organizacích - informace o přijímacím řízení

P ř i j í m a c í   ř í z e n í 

           Ke studiu do navazujícího magisterského programu  Management sociální práce v organizacích (prezenční i kombinované studium) mohou být přijati uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářské studium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo v příbuzných bakalářských oborech, tj. bakalářských oborech se zdravotně-sociálním zaměřením nebo bakalářských oborech se sociálním zaměřením.

           Uchazeči o studium skládají písemné zkoušky formou testů. Písemný test ze základů sociální práce (50 otázek) a písemný test ze základů managementu (50 otázek).

Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.

 

 

Počet přijímaných uchazečů:            prezenční studium:               20

                                                             kombinované studium:         30

 

Termín přijímacího řízení:                  1. – 5. června 2020

 

Informace o studijním oboru podávají studijní referentky:

prezenční studium:           Jaroslava Tupá               tupaj@zsf.jcu.cz                tel.: 389 037 739

kombinované studium:      Darina Kostková            dkostkova@zsf.jcu.cz        tel.: 389 037 736