Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Management sociální práce v organizacích > Management sociální práce v organizacích-seznam doporučené literatury

Management sociální práce v organizacích-seznam doporučené literatury

1)      Sociální práce

MATOUŠEK, O., 2012. Základy sociální práce. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0211-0

MATOUŠEK, O., 2010. Sociální práce v praxi. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-818-0

MATOUŠEK, O., 2013. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0213-4

 

2)      Management

VEBER, J. a kol., 2014. Management. Základy, moderní managerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press. 736 s. ISBN 9788072612741

MOLEK, J., 2011. Řízení organizací sociálních služeb: vybrané problémy. Praha: VÚSP. ISBN 978-80-7416-083-7