Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Sociální práce > Sociální práce - seznam doporučené literatury

Sociální práce - seznam doporučené literatury

Seznam doporučené literatury k přijímacímu řízení  pro bakalářský studijní program Sociální práce

 

 

Helus,Z. Úvod do psychologie, 2. přepracované a doplněné vydání, Grada 2018. ISBN 978-80-247-1675-3

Odmaturuj ze společenských věd, 2., přepracované vydání, Brno: Didaktis, 2015, s. 186–236, 237–256. ISBN 978-80-7358-243-2

Ryska Radovan, Puškinová, Monika. Právo pro střední školy. Třetí aktualizované a doplněné vydání, Praha,  EDUKO, 2016. ISBN 978-80-87204-83-2.

Sojka M, Pudlák J.: Ekonomie pro střední školy, Fortuna  2009, 4. vydání, ISBN 978-80-7373-013-0.