Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Sociální práce > Sociální práce - studijní program

Sociální práce - studijní program

Studijní program: Sociální práce

 

   Bakalářské studium studijního programu Sociální práce je tříleté a připravuje odborníky pro výkon povolání sociálního pracovníka a vede k přípravě na regulované povolání. Výuka probíhá v českém jazyce v prezenční i kombinované formě.

Úspěšným absolvováním státní závěrečné zkoušky se studující stává držitelem akademického titulu Bakalář (ve zkratce Bc.) uváděného před jménem.

Cílem studia je připravit kvalifikované odborníky pro oblast sociální práce - sociální pracovníky v souladu s požadavky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a v souladu s Minimálním standardem vzdělávání v sociální práci Asociace vzdělavatelů v sociální práci ČR.

Absolventi bakalářského studijního programu jsou kvalifikovanými sociálními pracovníky ve státních, soukromých, církevních a nestátních neziskových organizacích, které se věnují jednotlivcům, rodinámn, skupinám či komunitám v obtížných životních situacích.

Bakalářský program nabízí tři specializace:

Specializace č. 1: Sociální práce se seniory a s klienty se zdravotním postižením

Specializace č. 2: Sociální práce ve veřejné správě

Specializace č. 3: Sociální práce s menšinami, imigranty a uprchlíky

           

Studium v jednotlivých studijních programech bude v akademickém roce 2020/2021 zahájeno pouze tehdy, zapíše-li se, resp. nastoupí-li ke studiu minimálně 15 přijatých uchazečů, není-li stanoven pro přijetí nižší počet uchazečů. V opačném případě nemusí být konkrétní studijní program otevřen a přijatým uchazečům fakulta nabídne studium v obdobném studijním programu.