Nacházíte se zde: Úvod > Termín přihlášek do kurzu Feuersteinovy metody je prodloužený do 26. dubna

Termín přihlášek do kurzu Feuersteinovy metody je prodloužený do 26. dubna

Plánovaná akce (5.5.2017)

Termín přihlášek do kurzu Feuersteinovy metody je prodloužený do 26. dubna

Lekce budou zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí. Kurz je otevřený i zájemcům z jiných fakult a široké veřejnosti

Zdravotně sociální fakulta JU otevře ve spolupráci s Centrem pro sebevzdělávání COGITO nový kurz nazvaný Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina FIE standard I. Začne 5. května 2017, termín pro přihlášení je prodloužený do 26. dubna. Přihlašovat se lze přes Kancelář proděkana pro akademické záležitosti ZSF JU (organizační garant Petr Matula, tel. 389 037 515, e-mail: pmatula@zsf.jcu.cz). Podrobnosti jsou na webových stránkách Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity (přesný odkaz na tento kurz včetně přihlášky je pod touto zprávou). Délka kurzu je 80 hodin a stojí 9 000 Kč.

Účastnici kurzu budou schopni po absolvování kurzu pracovat s prvními čtyřmi instrumenty programu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Získají zkušenost se zprostředkujícím vyučováním, aby byli schopni naučit děti efektivněji myslet, rozvíjet způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování a  pracovat s chybou. Izraelský profesor Reuven Feuerstein byl celosvětově uznávaným psychologem v oblasti klinické, vývojové a kognitivní psychologie. Proslulým se stal především díky svému tvrzení, že intelekt člověka je modifikovatelný. Věnoval se otázkám traumatického mozkového postižení, Downovu syndromu, dětem s poruchami autistického spektra, demenci a dalším vývojovým poruchám.

Lektorkou a garantkou kurzu na ZSF JU je Mgr. Kamila Štindlová, která objasňuje podstatu kurzu v rozhovoru:

Komu je tento kurz určený?

Kurz je určen stávajícím studentům Zdravotně sociální fakulty i jejím absolventům. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurz nabízený formou CŽV, je otevřen i zájemcům z jiných fakult a široké veřejnosti. Nejzajímavější beze sporu bude pro studenty či absolventy obecné nebo speciální pedagogiky, psychologie  a rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.

Jak a kde absolventi nové poznatky nejlépe využijí?

Kurz je postaven tak, že jeho frekventanti v prvé řadě sami na sobě zažijí, jak metoda funguje a jak člověka posouvá v jeho myšlení a interakci s ostatními. Nabyté zkušenosti, znalosti a dovednosti pak mohou využít při práci s dětmi s poruchami učení, s mentálně handicapovanými jedinci, se seniory, lidmi na okraji společnosti či přistěhovalci. Cílem metody je rozvoj kognitivních funkcí jedince, díky čemuž se dokáže lépe orientovat ve společnosti, lépe porozumí sám sobě i ostatním, naučí se učit se, zpracovávat informace, zacházet s chybami apod.

Máte už s podobným kurzem zkušenosti na jiné škole?

Kurz jako takový zatím na žádné škole nenabízíme, nicméně na Pedagogické fakultě JU je studentům od roku 2015 nabízen jednosemestrální volitelný seminář, jehož cílem je studenty rámcově s metodou seznámit, a to jak teoreticky, tak prakticky. Tento seminář nesupluje nabízený akreditovaný kurz, je spíše „ochutnávkou“ metody. Z reflexí studentů vyplývá, že je metoda zaujala, osobně jim pomohla v překonání nejrůznějších obtíží především v oblasti učení, a někteří se na základě semináře rozhodli absolvovat kurz, aby s metodou mohli sami pracovat.

Využijete nějaké speciální pomůcky či formy výuky?

Kurz probíhá částečně formou přednášek (teorie), částečně formou dialogickou (práce s instrumenty – materiály metody). Frekventanti kurzu si vyzkouší sami na sobě práci s materiály, přičemž aktivně sdílejí své nápady, zkušenosti, poznatky. Pracují jak samostatně, tak ve skupinkách, vyzkouší si roli žáka i zprostředkovatele (učitele). S metodou pak mohou začít pracovat bezprostředně po ukončení kurzu. Podrobnosti o principech této metody jsou na http://www.centrum-cogito.cz.

Přiložené obrázky