Centrum pro seniory

Centrum pro seniory


Naše aktivity:

  • pořádáme kurzy trénování paměti pro seniory a seniorky
  • realizujeme dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a.s. (2. oddělení následné péče, onkologické oddělení) - projekt MZ ČR 2017
  • dlouhodobě spolupracujeme se Společností PARKINSON, z.s. - Klub České Budějovice (poradenství, setkávání členů klubu, organizace konference a workshopu)
  • věnujeme se přednáškové činnosti.

 

Kontakt

PhDr. Lenka Motlová, odborná asistentka

tel.:  +420 389 037 683

E-mail: motlova@zsf.jcu.cz

 

Bc. Marcela Rudolfová, koordinátorka dobrovolníků v nemocnici

E-mail: dobrovolnici.nemocnice@seznam.cz


Kontaktní  adresa:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, Jírovcova 1347/24, 370 04  České Budějovice.