Nacházíte se zde: Úvod > Members > rprazdna

Mgr.et Mgr. Radka Prázdná , Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd
 • Uran Boreckého 27
 • 389037687
 • rprazdna@zsf.jcu.cz

Kontakt:

e-mail: rprazdna@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 687
Adresa:
Boreckého 27,
370 11 České Buděovice

Místnost: 008

Konzultační hodiny:

 • Pondělí 9,00-11,00 místnost 008

Curriculum vitae:

 • Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.
 • Studium
 • 2004-2009 Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta v Č. Budějovicích
 • obor: Prevence, náprava a terapie soc. patol. jevů dětí a mládeže
 • doktorský studijní program – PH.D.
 • 2001-2003 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta v Praze
 • obor: Speciální pedagogika – tyflopedie
 • postgraduální tříleté specializační studium
 • 1998-2003 Jihočeská univerzita Teologická fakulta v Č. Budějovicích
 • obor: Učitelství etiky a náboženství pro střední školy
 • magisterský studijní program – Mgr.
 • 1992-1997 Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta v Č. Budějovicích
 • obor: Sociální rehabilitace zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých osob
 • magisterský studijní program – Mgr.
 • Praxe
 • 2009 dosud – katedra psychologie a speciální pedagogiky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity, odborný asistent
 • 2012-2016 – Centrum podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Jihočeské univerzity, odborný poradenský pracovník
 • 2003 dosud – katedra etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity, externí vyučující
 • 1997-2012 ZŠ-Máj II v Č. Budějovicích, speciální pedagog, speciální třídy pro žáky se zrakovým postižením
 • 1997-2003 Centrum Arpida v Č. Budějovicích, speciální pedagog, Speciálně pedagogické centrum
 • Další pracovní aktivity
 • 1998 Kongres speciálních pedagogů v SRN Norimberku – aktivní účast
 • 2002 Příprava materiálů pro akreditační komisi MŠMT pro BC. obor Sociální a charitativní práce na TF-JU.
 • 2003/2004 Účast na projektu Střediska služeb školám v Č. Budějovicích – přednášková činnost; Cyklus na téma Specifika výchovy a vzdělávání žáků s postižením zraku; (10 tématických okruhů) hlavní lektor, určeno pro pedagogické pracovníky v regionu.
 • 2005 Spolupráce na projektu VÚPP tvorby a zavádění ŠVP pro žáky se zrakovým postiženímv primárním vzdělávání s důrazem na předměty speciální péče
 • 2006 Účast na projektu VÚPP tvorba koncepce statutu školního speciálního pedagoga.
 • 2008 Příprava materiálů pro akreditační komisi MŠMT pro obor speciální pedagogika na ZSF-JU.
 • 2012 Účast na projektu č. CZ. 1.07/2.3.00/35.0001
 • Návrh a tvorba námětu pro interaktivní aplikaci dynamického interaktivního webu projektu
 • science ZOOM.
 • 2012 Spoluřešitelrozvojového projektu financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. – vytvoření Centra podpory studentů se specifickými studijními potřebami Jihočeské univerzity.
 • 2013 dosud členství v pracovní skupině pro záležitosti osob se zdravotním postižením při Komisi pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje.
 • Publikační činnost
 • PRÁZDNÁ, R. Význam religiozity v procesu společenské integrace jedinců se zdravotním znevýhodněním. Teologické studie 1/2004 ročník 5., 2004, s. 65-72. ISSN 1213-5917
 • PRÁZDNÁ, R. Pojem a charakteristika pedagogické integrace. Auspicia 2004/1 ročník 1., 2004, s. 52-54. ISSN 1214-4967.
 • PRÁZDNÁ, R. Faktory determinující proces společenské integrace osob se zdravotním znevýhodněním. Kontakt 2005/1-2 ročník 7., 2005, s. 70 - 74 ISBN 1212-4117.
 • PRÁZDNÁ, R. Osobní počítače a osoby se zrakovým znevýhodněním. Kontakt 2006/1 ročník 8., 2006,
 • s. 95 - 99. ISBN 1212-4117.
 • PRÁZDNÁ, R. Lidská svoboda v kontextu problematiky osob se zdravotním znevýhodněním. Teologické studie 1/2006 ročník 7., 2006, s. 32-43. ISSN 1213-5917.
 • PRÁZDNÁ, R. Bullying at School Among Children. Journal of Health Management and Public Health 1/2007 s. 118-127. ISSN: 1512-0651.
 • PRÁZDNÁ, R. Problematics of Domestic Violence against Women. Journal of Health Management and Public Health 2/2007 s. 199-211. ISSN 1512-0651.
 • PRÁZDNÁ, R. Osoby se zdravotním postižením; antropologické, spirituální a diakonické hledisko. In Pastorální teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok, 2008, s. 102-109.
 • ISBN 978-80-904137-2-6.
 • PRÁZDNÁ, R. Úloha informačních a komunikačních technologií v edukaci žáků s postižením zraku. Kontakt 2/2009 s. 387 – 393. ISSN 1212 – 4117.
 • PRÁZDNÁ, R. Faktory determinující výuku informatiky u žáků se zrakovým postižením v primárním vzdělávání. Speciální pedagogika. 2013, roč. 23, č. 3, s. 195–204. ISSN 1211-2720.

Současné odborné zaměření:

 • oftalmopedie
 • tyflotechnika
 • sociální práce s osobami se zdravotním postižením
 • integrativní a inkluzivní speciální pedagogika

Publikační činnost: