Nacházíte se zde: Úvod > Members > svestkor

Mgr.Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociální a speciálněpedagogických věd

Pedagogická hodnost:

odborný asistent s vědeckou hodností

Kontakt:

e-mail: svestkor@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 38 903 7684
Adresa:
J. Boreckého 27, pracoviště: Jírovcova 24/1347,
370 11 České Budějovice

Místnost: 1. patro, č. dveří 01 011 , budova Jírovcova

Konzultační hodiny:

 • Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2020/2021 a o prázdninách si lze domluvit e-mailem.
 • DOVOLENÁ: do 15.8.2021

Curriculum vitae:

 • Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., pracuje na Zdravotně sociální fakultě JU od roku 1998, kde v letech 1998 – 2002 vedla Ústav sociální práce. Od roku 1995 je externím učitelem na Pedagogické fakultě JU. Má zkušenosti z koordinace dobrovolnické práce na ZSF JU. V letech 1995 – 98 byla dobrovolným ředitelem CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích. Má dlouholetou zkušenost z práce s dětmi ve volném čase, se zdravotně postiženými dětmi a mládeží. Je držitelkou řady osvědčení opravňujících k výše uvedené činnosti. Aktivně se účastní řešení grantových projektů z oblasti dobrovolnictví, sociální práce a ekologické výchovy, nestátních neziskových organizací. Je autorkou publikací týkajících se její odborné problematiky.
 • _
 • VZDĚLÁNÍ:
 • 2012 - 2014 - Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, navazující magisterské studium, obor Sociální pedagogika.
 • 1997 - 2004 - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, doktorské studium, obor Pedagogika.
 • 1997 - 1998 - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Doplňující pedagogické studium, Specializace ekologická výchova.
 • 1996 - 1997 - Česká zemědělská univerzita Praha, Doplňující pedagogické studium.
 • 1991 - 1996 - Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor všeobecný, specializace Využití a ochrana zemědělské krajiny.
 • _
 • OSTATNÍ PEDAGOGICKÁ PRAXE:
 • 2018 - odborný garant programu Prevence neplánovaných těhotenství a interupce, Národní iniciativa pro život o.p.s.
 • 2017 - 2018 - junior lektor Věda nás baví o. p. s.
 • 2009 - 2012 - supervizor a odborný garant vzdělávání projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou.
 • 2007 - dosud - odborný garant a organizátor školení pracovníků pro práci s dětmi a mládeží a HVT, Česká tábornická unie - Jihočeská oblast
 • _
 • ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH:
 • 1998 - dosud - člen České pedagogické společnosti
 • 1998 - dosud - člen České asociace pedagogického výzkumu
 • 2000 - dosud - člen České tábornické unie, z.s.
 • 2002 - 2005 - člen Asociace Pět P v ČR
 • 2009 - dosud - člen Koordinační skupiny EVVO Jihočeského kraje
 • 2011 - dosud - člen hodnotící komise SOČ, krajské kolo, DDM České Budějovice, obor 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Současné odborné zaměření:

 • Nestátní neziskové organizace
 • Sociální pedagogika
 • Prevence rizikového chování
 • Kyberšikana
 • Ekologická výchova

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Rok 2020
 • Vědecký projekt COST "Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR" - 1. 8. 2018 - 31. 3. 2020, člen řešitelského týmu.
 • _
 • Rok 2019
 • Vědecký projekt COST "Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR" - 1. 8. 2018 - 31. 3. 2020, člen řešitelského týmu.
 • Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami – hlavní řešitel, dotační program Prevence kriminality pro rok 2019, MZ ČR.
 • _
 • Rok 2018
 • Vědecký projekt COST "Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v ČR" - 1. 8. 2018 - 31. 3. 2020, člen řešitelského týmu.
 • Projekt 5/18/K Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program Prevence kriminality, Priorita na rok 2018 – děti a digitální média, hlavní řešitel projektu.
 • _
 • Rok 2012 - 2013
 • Využití potenciálu talentovaných a všestranně nadaných studentů na Zdravotně sociální fakultě JU - členka realizačního týmu, část 1 - rozvojový projekt MŠMT.
 • _
 • Rok 2011 - 2012
 • Projekt CZ.1.07/1.2.06/03.0020 „Nevidím, neslyším, ale vím... environmentální výchova pro speciální školy“- odborná metodická spolupráce při realizaci projektu (nositel projektu ZČ HB FOREST - CEGV Cassiopeia, České Budějovice).
 • _
 • Rok 2009 - 2012
 • Projekt CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou - supervizor a metodik projektu (nositel projektu Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o.s., Praha).
 • _
 • Rok 2011
 • Podpora spolupráce JU s neziskovým sektorem - rozvojový projekt MŠMT - spoluřešitel a koordinátor projektu.
 • _
 • Rok 2008
 • Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium na JU – rozvojový projekt MŠMT
 • Konference Dítě a zdravý životní styl – projekt Krajský úřad Jihočeského kraje.

Osobní zájmy:

 • četba knih
 • kino a filmy
 • dobrá hudba
 • věci mezi nebem a zemí