Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU uspořádá inspirativní mezinárodní konferenci na téma Moderní trendy v péči o seniory

ZSF JU uspořádá inspirativní mezinárodní konferenci na téma Moderní trendy v péči o seniory

Plánovaná akce (13.10.2020 - 14.10.2020)

ZSF JU uspořádá inspirativní mezinárodní konferenci na téma Moderní trendy v péči o seniory

Na celospolečenskou problematiku péče o seniory, která je v současné době aktuální v celosvětovém měřítku, zareagovala Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity rozhodnutím uspořádat mezinárodní konferenci na téma „Moderní trendy v péči o seniory – Výzvy pro 21. století“. Bude se konat 13. a 14. října 2020 v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích (původní termín 28. a 29. dubna byl na podzimní termín přesunutý kvůli pandemii koronaviru). Přihlásit se je možné nejpozději do 30. září 2020.

Naše fakulta se tímto tématem dlouhodobě a komplexně zabývá. „Stárnutí obyvatel představuje klíčové téma, které zasahuje do všech oblastí života lidí v České republice a je stěžejním tématem řešeným jak individuálně, regionálně, tak i na národní a mezinárodní úrovni,“ uvádí organizační tým z Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd ZSF JU. Očekává stovku účastníků z řad odborníků, kteří mají s péčí o seniory zkušenosti – ať už jako zástupci institucí, měst, obcí či vzdělávacích organizací. Jednacími jazyky budou čeština, slovenština a angličtina, vystoupení hostů ze zahraničí bude tlumočeno.

Klíčovými tématy jsou nové trendy a příklady dobré praxe v péči o seniory s ohledem na zapojení multidisciplinárních týmů, a to v České republice i ve vybraných státech Evropy. Cílem konference je podněcovat a rozšiřovat rozvoj nových trendů a inovativních postupů při péči o seniory, a tím přispět ke zvýšení kvality poskytovaných služeb i ke zvýšení kvality života seniorů. Tato mezinárodní akce je spolufinancována se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci projektu Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení. Podrobné informace o konferenci (zejména registraci, poplatcích a programu) jsou na webových stránkách akce – viz odkaz níže pod zprávou a přílohy.

Přiložené obrázky