Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Kontakt

Kontakt

Kontakt

 

Kontakty - seznam:

 

Vybrané kontakty:

Děkanka

prof. PhDr. Valérie Tóthová Ph.D.
T/ +420 389 037 500
E/ tothova@zsf.jcu.cz
Sekretariát Mgr. Hana Tomanová
T/ +420 389 037 501
E/ tomanova@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Tajemník fakulty

Ing. Jan Bednář, Ph.D.
T/ +420 389 037 700
E/ jbednar@zsf.jcu.cz
Sekretariát Mgr. Michaela Šlencová
T/ +420 389 037 701
E/ slencova@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Ekonomické oddělení

Provozně technické oddělení

Proděkanka pro vědu a výzkum

Proděkanka pro vědu a výzkum doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.
T/ +420 389 037 506
E/ vackova@zsf.jcu.cz
Kontakt Mgr. Eva Macasová, Ph.D.
T/ +420 389 037 784
E/ emacasova@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Věda a výzkum

Proděkan pro zahraniční vztahy

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.
T/ +420 389 037 507
E/ sip@zsf.jcu.cz
Kontakt Ing. Jana Ředinová
T/ +420 389 037 517
E/ zahr@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Zahraniční vztahy

Proděkan pro akademické záležitosti

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.
T/ +420 389 037 505
E/ doskocil@zsf.jcu.cz
Kontakt Mgr. Petr Matula
T/ Tel.: +420 389 037 515
E/ pmatula@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Celoživotní vzdělávání

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

Mgr. Ivana Chloubová
T/ +420 389 037 504
E/ chloubo@zsf.jcu.cz
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště Vzdělávání a studium

Studijní oddělení

Ústav fyzioterapie a vybraných medicínských oborů (UFM)

Ředitelka ústavu Mgr. Petra Zimmelová, Ph.D.
T/ +420 389 037 520
E/ zimmelo@zsf.jcu.cz
Sekretariát Bohuslava Škopová
T/ +420 389 037 521
E/ skopova@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s., horní areál, B. Němcové 585/54, pavilon H, 370 01 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích (UHP)

Ředitelka ústavu Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.
T/ +420 389 037 550
E/ ptacnik@zsf.jcu.cz
Sekretariát Bc. Pavla Klímová
T/ +420 389 037 551
E/ klimova@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ)

Ředitel ústavu prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr.h.c.
T/ +420 389 037 610
E/ veleminsky@zsf.jcu.cz
Sekretariát Alena Laurová
T/ +420 389 037 611
E/ laurova@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP)

Ředitelka ústavu doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.
T/ +420 389 037 400
E/ bartlova@zsf.jcu.cz
Sekretariát Jana Vrbová
T/ +420 389 037 401
E/ jvrbova@zsf.jcu.cz
U Výstaviště 26, 370 05 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (URT)

Ředitel ústavu prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.
T/ +420 389 037 590
E/ zoelzer@zsf.jcu.cz
Sekretariát Alena Kladenská
T/ +420 389 037 591
E/ kladensa@zsf.jcu.cz
Nemocnice České Budějovice, a.s. - horní areál, B. Němcové 54, pavilon H
370 01 České Budějovice

Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Ředitelka ústavu doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
T/ +420 389 037 660
E/ mojzis@zsf.jcu.cz
Sekretariát Denisa Štěpánková
T/ +420 389 037 661
E/ dstepankova@zsf.jcu.cz
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Institut aplikovaných zdravotně sociálních věd – pracoviště praxe

Ředitelka ústavu Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.
T/ 389037408 - Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče
E/ lsedova@zsf.jcu.cz

Projektová kancelář

Vedoucí útvaru Ing. Radka Prokešová, Ph.D.
T/ +420 38903 7790
E/ rprokes@zsf.jcu.cz

Sekretariát děkanky

Sekretariát Mgr. Hana Tomanová
T/ +420 38 903 7501
E/ dekanat@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Personální činnost

Marcela Simandlová
T/ +420 38903 7740
E/ msimandl@zsf.jcu.cz

Oddělení informačních technologií (OIT)

Vedoucí oddělení Ing. Milan Tržil
T/ +420 38 903 7750
E/ trzil@zsf.jcu.cz
Kontakt Jan Jaroš, DiS.
T/ +420 38 903 7751
E/ jjaros@zsf.jcu.cz
J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
V rámci své působnosti řídí tato pracoviště IT služby

Ediční a distribuční činnost

Vedoucí útvaru Ing. Eva Ježková
T/ +420 38903 7770
E/ jezkova@zsf.jcu.cz

Public Relations

Mgr. Alena Binterová
T/ +420 38903 7502
E/ abinterova@zsf.jcu.cz

Technik BOZP

Jan Faschingbauer
T/ +420 38903 7769
E/ fasching@zsf.jcu.cz

Organizace kvality

Referent Ing. Ondřej Macho
T/ +420 38903 7503
E/ omacho@zsf.jcu.cz

Akademický senát

Mgr. František Dolák, Ph.D.