Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Orgány fakulty a její organizační struktura > Rady studijních oborů a programů

Rada studijních programů

Rada studijních programů

 

fakultní koordinátor kvality: Mgr. Vlastimila Ptáčníková, Ph.D.

členové rady:

prof. MUDr. Mgr. Alan Bulava, Ph.D.

Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

prof. MUDr. Mária Kovářová, CSc.

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

doc. RNDr. Miroslav Šíp, DrSc.

prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

doc. Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

prof. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer, DSc.

Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D.

doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.