Nacházíte se zde: Úvod > O fakultě > Vedení fakulty > _OLD_2015 > Kancelář pro doktorská studia

Kancelář pro doktorská studia

Kancelář pro doktorská studia

Kontaktní adresa: Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Kontaktní telefon: +420 38 903 7857
Kontaktní e-mail: slencova@zsf.jcu.cz

  Referentka:

  Mgr. Michaela Šlencová

  telefon : +420 38 903 7857

  e-mail: slencova@zsf.jcu.cz

   

  Informace k doktorskému studiu

  Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu studenta, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

  Zdravotně sociální fakulta JU podporuje studenty doktorských programů v podávání výzkumných projektů individuálních, ale i týmových (Grantová agentura JU), popř. projektů rezortních (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR atd.). Poskytuje studentům prezenčního studia základní stipendium a dále jednorázové odměny vyplacené z fondu RVO za vykázanou publikační a grantovou činnost podle platných interních předpisů. Kancelář vědy a výzkumu pro studenty doktorských studijních programů zajišťuje překlady článků, statistiku a další obslužné činnosti směřující k usnadnění publikování v zahraničních periodikách. Dále jsou studenti podporováni v zapojení do výzkumných projektů na zahraničních univerzitách, tato podpora je kombinací podpory mobility a podpory výzkumné.

  Pracoviště je podřízeno proděkance pro vědu a výzkum.

   

   

   Referentka:

   Mgr. Michaela Šlencová

   telefon : +420 38 903 7857

   e-mail: slencova@zsf.jcu.cz

    

   Informace k doktorskému studiu

   Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá pod vedením školitele podle individuálního studijního plánu studenta, a to ve formě prezenční nebo kombinované.

   Zdravotně sociální fakulta JU podporuje studenty doktorských programů v podávání výzkumných projektů individuálních, ale i týmových (Grantová agentura JU), popř. projektů rezortních (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR atd.). Poskytuje studentům prezenčního studia základní stipendium a dále jednorázové odměny vyplacené z fondu RVO za vykázanou publikační a grantovou činnost podle platných interních předpisů. Kancelář vědy a výzkumu pro studenty doktorských studijních programů zajišťuje překlady článků, statistiku a další obslužné činnosti směřující k usnadnění publikování v zahraničních periodikách. Dále jsou studenti podporováni v zapojení do výzkumných projektů na zahraničních univerzitách, tato podpora je kombinací podpory mobility a podpory výzkumné.

   Pracoviště je podřízeno proděkance pro vědu a výzkum.