Nacházíte se zde: Úvod > Pokračuje cyklus otevřených schůzek studentské oborové rady s děkankou fakulty

Pokračuje cyklus otevřených schůzek studentské oborové rady s děkankou fakulty

Plánovaná akce (16.10.2019)

Pokračuje cyklus otevřených schůzek studentské oborové rady s děkankou fakulty

Cílem těchto setkání je v neformální atmosféře řešit témata, která studentům usnadní život. Všichni zájemci jsou vítáni

 

Tradice pravidelných schůzek studentů s děkankou fakulty pokračuje ve středu 16. října od 12 hodin. Děkanka Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., zve studenty na setkání do zasedací místnosti děkanátu. Vítáni jsou všichni, jimž není život na fakultě lhostejný, případně mají nápady, jak ho vylepšit či obohatit. Je to příležitost v přátelské a neformální atmosféře prodiskutovat témata, která studenty zajímají, nacházet společná řešení problémů a dávat podněty pro další rozvoj fakulty. Setkání děkanky se studentskou oborovou radou, v níž jsou zastoupeny jednotlivé obory ZSF JU, se může zúčastnit každý student naší školy.

Přiložené obrázky