Nacházíte se zde: Úvod > Projekty > Projekty OP VK > OP VK JčK * Multimediální interaktivní výukový program v oblasti prevence úrazů pro žáky základních a středních škol se sluchovým postižením

OP VK JčK * Multimediální interaktivní výukový program v oblasti prevence úrazů pro žáky základních a středních škol se sluchovým postižením

Loga

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Název projektu:
Řešitel projektu:
Identifikace operačního programu a výzvy:
  • OP VK
  • Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Výzva – Jihočeský kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.2
Fáze projektu: Ukončen
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.06/01.0004