Nacházíte se zde: Úvod > Projektová kancelář > Základní informace o grantových agenturách

Základní informace o grantových agenturách

Grantové agentury:

COST -  http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/cost-evropska-spoluprace-ve-vedeckem-a-technickem-vyzkumu

Grantová agentura Jihočeské univerzity - https://www.jcu.cz/research/gaju

Grantová agentura České republiky - http://www.gacr.cz/

Institucionální rozvojové projekty - https://www.jcu.cz/rozvoj/projektova-podpora/rozvojove-programy

International Visegrád Fund - http://visegradfund.org/grants/

MŠMT – Bilaterální spolupráce - http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/dvoustranne-spoluprace

MVČR – Bezpečnostní výzkum - http://www.mvcr.cz/bezpecnostni-vyzkum.aspx

MZČR – Národní program řešení problematiky HIV/AIDS - http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-reseni-problematiky-hiv/aids_2573_1.html

MZČR – Národní program zdraví - http://www.mzcr.cz/obsah/narodni-program-zdravi-projekty-podpory-zdravi_2572_1.html

MZČR - Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2013 - http://www.mzcr.cz/obsah/program-vyrovnavani-prilezitosti-pro-obcany-se-zdravotnim-postizenim-na-rok-2013_2596_1.html

MZČR – Program péče o děti a dorost - http://www.mzcr.cz/obsah/odbor-zdravotnich-sluzeb_2614_1.html

Norské fondy -  http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/norske-fondy

Technologická agentura České republiky - http://www.tacr.cz/index.php/cz/

7. rámcový program - http://www.fp7.cz/cs