Nacházíte se zde: Úvod > Sdělení pro studenty sociálních oborů/programů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

Sdělení pro studenty sociálních oborů/programů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

Novinka (17.3.2020)

Sdělení pro studenty sociálních oborů/programů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity

Na základě usnesení č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu, které dne 13.3. 2020 přijala vláda ČR, Vám sdělujeme následující:

V souladu s tímto usnesením budou mít po dobu trvání nouzového stavu studenti naší fakulty sociálních studijních oborů/programů v případě potřeby vyhlášenou pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, a to z důvodu zajištění péče v zařízeních sociálních služeb.

Usnesení se týká těchto studijních oborů/programů: Sociální práce, Zdravotně-sociální péče, Sociální práce ve veřejné správě, Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Management sociální práce v organizacích a Speciální pedagogika.

Prozatím se jedná o předběžnou informaci:

-        v tomto momentu nemusíme činit žádné kroky,

-        vyčkáváme na další pokyny příslušných kompetentních orgánů.

Sledujte prosím aktuální sdělení.

Věříme, že se nám společnými silami podaří nastalou situaci zvládnout.


Přiložené obrázky