Fyzioterapie

Fyzioterapie

 

Studijní program

Fyzioterapie

Kód studijního oboru B0915P360013
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Darina Kostková

T/ +420 389 037 736

E/ dkostkova@zsf.jcu.cz

informace pro uchazeče informace pro studenty