Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví (ULZ) > Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Garantované programy a obory

Obory

Laboratorní diagnostika
Cílem studijního programu Laboratorní diagnostika je připravit vysokoškolsky vzdělaného laboranta pro práci ve zdravotnických laboratořích s možností uplatnění i mimo oblast zdravotnictví (vědecké, potravinářské laboratoře). Absolvent získá status zdravotního laboranta s titulem Bc. Student si během svého studia prohlubuje své teoretické znalosti z oborů jako chemie, fyzika, biologie, anatomie a fyziologie. Dále musí absolvovat řadu odborných předmětů (mikrobiologie, biochemie, hematologie, histologie, imunologie a genetika). Cílem těchto předmětů není pouze teorie, ale zejména osvojení si praktických laboratorních dovedností, včetně porozumění a schopnosti interpretovat výsledky.