Laboratorní diagnostika

Laboratorní diagnostika

Studijní program

Laboratorní diagnostika

Kód studijního oboru B0914P360008
typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá

T/ +420 389 037 73

E/

informace pro uchazeče informace pro studenty