Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče (UOP) > Garantované programy a obory > Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

Studijní program

N 5341

Ošetřovatelství

Studijní obor

5341T014

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - pediatrie, chirurgie, interna

typ / forma studia

navazující magisterské studium

prezenční forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 2 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/  +420 389 037 734

E/ 

 

Martina Bezpalcová - kombinovaná forma

T/  +420 389 037 737

E/ 

 

informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program Ošetřovatelství

obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – pediatrie, chirurgie, interna

Navazující magisterské studium tohoto programu je dvouleté. Studijní program je členěn do modulů. Ze tří povinně volitelných odborných modulů, tj. Ošetřovatelské péče v pediatrii, Ošetřovatelské péče ve vnitřním lékařství a Ošetřovatelské péče v chirurgii, si student zvolí jeden, který pak určuje jeho odborné zaměření.