Všeobecná sestra / Nurse

Všeobecná sestra / Nurse

 

Studijní program

B 5341

Ošetřovatelství / Nursing *)

Studijní obor

5341R009

Všeobecná sestra / Nurse*)

typ / forma studia

bakalářské studium

prezenční forma

kombinovaná forma **)

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Kateřina Havránková - prezenční forma

T/  +420 389 037 734

E/ 

 

Martina Bezpalcová - kombinovaná forma

T/  +420 389 037 737

E/ 

*)  obor je akreditován v anglickém jazyku

**)  forma studia je akreditována pouze v českém jazyku

informace pro uchazeče informace pro studenty

Studijní program Ošetřovatelství

obor Všeobecná sestra, Nurse (anglická verze studijního oboru Všeobecná sestra)

Tříletý bakalářský studijní program je zaměřený na moderní pojetí ošetřovatelství s důrazem na individuální přístup k pacientovi a na péči o zdravý životní styl a prevenci nemocí. Absolventi získají oprávnění vykonávat zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Příprava kvalifikovaných odborníků přispívá k realizaci moderního pojetí ošetřovatelské péče orientované v nemocniční praxi na aktivní individualizovanou péči a v primární péči na zdravý životní styl obyvatelstva a prevenci nemocí. Studium je srovnatelné se vzdělávacími programy zemí Evropské unie, kde absolventi mohou najít uplatnění na trhu práce.