Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Aktuality

Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV)

Ředitelka ústavu doc. PhDr. Adéla Mojžíšová, Ph.D.
T/ +420 389 037 660
E/ mojzis@zsf.jcu.cz
Sekretariát Denisa Štěpánková
T/ +420 389 037 661
E/ dstepankova@zsf.jcu.cz
Jírovcova 24, 370 04 České Budějovice
Poštovní adresa J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice
Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (dále jen ÚSV) garantuje bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, dále bakalářský studijní program Sociální práce a sociální politika, studijní obor Sociální práce ve veřejné správě. ÚSV také garantuje studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika – vychovatelství. Všechny studijní obory obsahují teoretickou přípravu studentů a významnou část studia tvoří odborná praxe studentů. Odborná praxe a supervize je zajišťována ve spolupráci s klinickými pracovišti ZSF JU. Dlouhodobým výzkumným úkolem pracovníků ústavu je rozvíjet aplikaci poznatků a metod klíčových společenskovědních disciplin. Členové ÚSV se zapojují do vědecko-výzkumných projektů, do resortních projektů a získané poznatky publikují v odborných českých i mezinárodních časopisech. Akademičtí pracovníci se podílejí na řešení výzkumných záměrů ZSF JU a rozvojových aktivit. Ve výzkumné činnosti spolupracují s významnými institucemi českými i zahraničními institucemi. Každoročně se účastní národních i mezinárodních konferencí a jsou aktivními v mobilitě na zahraniční instituce a univerzity. ÚSV spolupracuje s univerzitami v Německu, Rakousku, Belgii, Maďarsku, Polsku, Nizozemsku, Litvě, Estonsku, Anglii, Spojených státech amerických, Kanadě, Namibii a Jihoafrické republice. Výrazně se ÚSV profiloval i do oblasti celoživotního vzdělávání, a to realizací programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), seniorského vzdělávání v programech Univerzity třetího věku a zapojením do evropských vzdělávacích programů a projektů (Grundtvig - Partnerství, projekt Exceptional European Women in Older Age, 2000-2012). V souladu s trendy v sociální, zdravotně sociální a speciálně pedagogické oblasti se ÚSV zaměřuje na rozšíření spektra tvůrčích aktivit, poznatkového a dovednostního potenciálu studentů i akademických pracovníků.