Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory > Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Studijní program

B 5342

Rehabilitace

Studijní obor

5342R014

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

typ / forma studia

bakalářské studium

denní forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 
informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program Rehabilitace

obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Tento tříletý bakalářský obor umožní absolventovi získat potřebné vědomosti a dovednosti ze zdravotnických, sociálních, právních, humanitních a speciálně-pedagogických oborů. Důležitou složkou přípravy jsou dovednosti a znalosti, jež student získá v průběhu odborné praxe pod supervizí. Možnosti uplatnění absolventa jsou v sociálních zařízeních – ambulantních a ústavních, v orgánech státní správy a samosprávy, v nestátních neziskových organizacích a v pedagogických zařízeních. Absolvent získá kvalifikační předpoklady pro výkon práce sociálního pracovníka.