Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory > Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Studijní program

N 5342

Rehabilitace

Studijní obor

5342T014

Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

typ / forma studia

navazující magisterské studium

doba trvání studia 2 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 
informace pro uchazeče informace pro studenty

  Studijní program: Rehabilitace

obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

Navazující magisterské studium tohoto programu je dvouleté a navazuje na bakalářské studium v oboru Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory nebo na příbuzné bakalářské obory, tj. bakalářské obory se zdravotně sociálním zaměřením nebo na bakalářské obory se sociálním zaměřením. Cílem studijního oboru je připravit erudovaného sociálního pracovníka s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v systému koordinované rehabilitace v souladu s evropskými trendy.