Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory > Sociální práce ve veřejné správě

Sociální práce ve veřejné správě

Sociální práce ve veřejné správě

Studijní program

B 6731

Sociální politika a sociální práce

Studijní obor

6731R023

Sociální práce ve veřejné správě

typ / forma studia

bakalářské studium

denní forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 

informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program Sociální politika a sociální práce

obor Sociální práce ve veřejné správě

Cílem tohoto tříletého bakalářského studijního programu je umožnit nabytí vědomostí a dovedností ze sociálních, právních, humanitních a ekonomických oborů a připravit tak vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance pro výkon profese v oblasti sociální práce a sociálního zabezpečení. Absolventi naleznou široké uplatnění především v oblasti veřejné správy (tj. ve státní správě a samosprávě), konkrétně v orgánech, institucích a organizacích, jako jsou zdravotní pojišťovny, okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce, obecní úřady, krajské úřady, probační a mediační služba, vězeňská služba, policie apod., ale také např. v oblasti poskytování sociálních služeb, sociálního poradenství apod. Studium se zaměřuje na přípravu erudovaného odborníka se širokými teoretickými i praktickými znalostmi v systému sociální práce s klientem v souladu s aktuálními evropskými trendy, mezi které patří především minimalizace přímých i nepřímých důsledků trvalého nebo dlouhodobého (sociálního) problému jedince.