Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory > Sociální práce ve veřejné správě

Sociální práce ve veřejné správě

Sociální práce ve veřejné správě

Studijní program

Sociální politika a sociální práce (B6731)

Studijní obor Sociální práce ve veřejné správě (6731R023)
typ / forma studia

bakalářské studium

denní forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení
v aktuálním akademickém roce se neotevírá informace pro studenty