Nacházíte se zde: Úvod > Ústavy > Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd (USV) > Garantované programy a obory > Speciální pedagogika - vychovatelství

Speciální pedagogika - vychovatelství

Speciální pedagogika - vychovatelství

Studijní program

B 7506

Speciální pedagogika

Studijní obor

7506R003

Speciální pedagogika - vychovatelství

typ / forma studia

bakalářské studium

denní forma

kombinovaná forma

doba trvání studia 3 akademické roky
referentka studijního oddělení

Jaroslava Tupá - prezenční studium

T/  +420 389 037 739

E/ 

 

Darina Kostková - kombinované studium

T/  +420 389 037 736

E/ 
informace pro uchazeče informace pro studenty

 

Studijní program Speciální pedagogika

obor Speciální pedagogika – vychovatelství

Cílem tříletého bakalářského studijního oboru v prezenční i kombinované formě studia je připravit kvalifikované pracovníky pro uplatnění v oblasti pomáhajících profesí. Ve školství nalézají absolventi uplatnění zejména v oblasti přímé pedagogické práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami jako vychovatelé, učitelé mateřských škol nebo asistenti pedagoga. V oblasti sociálních služeb mají kvalifikaci vykonávat profesi sociálního pracovníka či pracovníka v sociálních službách. Uplatnění ale také získávají ve státní správě či samosprávě, v nestátních neziskových organizacích zaměřených na humanitární či charitativní pomoc, na sdružování občanů s postižením, na prevenci rizikového chování apod.